The text on this page is translated automatically. Show in original language
1 lipca 2024 r

Recenzja: Dyskusja przy okrągłym stole na temat włączenia cyfrowego

W ubiegły czwartek, 27 czerwca, koledzy Merlijne i Alexander wzięli udział w dyskusji Okrągłego Stołu na temat włączenia cyfrowego! Spotkanie odbyło się z inicjatywy Barbary Kathmann, przewodniczącej Parlamentarnej Komisji Stałej ds. Cyfryzacji. Wraz z partnerami, którzy na co dzień pracują nad stworzeniem społeczeństwa cyfrowego, w którym każdy może nadal uczestniczyć, spotkanie skupiało się na stanie rzeczy i przyszłości integracji cyfrowej w Holandii z różnych perspektyw.

Wieczór został podzielony na trzy bloki, z których każdy miał inną reprezentację.

Blok 1: Perspektywa obywatelska
Przy udziale: User Central/ICTU i Krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Blok 2: Dostępność
Przy udziale: Biblioteki w Rotterdamie, Tea Time Pilot, Elke(in), HDZ i Oogvereniging Nederland.

Blok 3: Nierówność ekonomiczna
Przy udziale: Alliance Digital Samenleven, Cybersoek Amsterdam i Amsterdam UMC.

Merlijne wypowiadał się w imieniu Helpdesk Digitale Zorg w bloku 2: Dostępność. Skupiła się szczególnie na trzech ważnych obszarach:

Aplikacje przyjazne dla użytkownika: Aplikacje dla służby zdrowia powinny być łatwe i intuicyjne. Ciągła uwaga i doskonalenie tych aplikacji powinno zapewnić ich dostępność dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności technicznych i ograniczeń.

Dostępność jako prawo podstawowe: Dostępność jest prawem podstawowym i warunkiem włączenia. Każdy, bez względu na ograniczenia czy umiejętności, powinien mieć możliwość pełnego uczestnictwa w społeczeństwie cyfrowym.

Współpraca na rzecz włączenia społecznego: jedynie dzięki wspólnym wysiłkom można skutecznie usunąć bariery utrudniające włączenie cyfrowe i stworzyć bardziej włączający świat cyfrowy.

Merlijne przemawia w imieniu Helpdesk Digital Care podczas dyskusji przy Okrągłym Stole.
Merlijne przemawia podczas dyskusji Okrągłego Stołu na temat włączenia cyfrowego.

 

W imieniu Izby Reprezentantów Judith Tielen (VVD), Jesse Six Dijkstra (Nowa umowa społeczna), Elke Slagt (GroenLinks-PvdA), Jan Valize (PVV), Pepijn Van Houwelingen (Forum na rzecz Demokracji) i oczywiście Barbara Kathmann gdzie Prezent. Merlijne miał wyraźny apel do parlamentarzystów: „pomóżcie nam pomagać wszystkim!”. Parlamentarzyści wskazali, że przy opracowywaniu polityki wykorzystają cenny wkład różnych stron. Tymczasem w Helpdesk Digital Care codziennie pracujemy na rzecz społeczeństwa cyfrowego, w którym każdy może uczestniczyć!