Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is een QR code?

Een QR-code is een vierkant figuur dat is opgebouwd uit zwarte en witte blokjes. De QR-code wordt met de camera van een smartphone of tablet gefotografeerd en met een QR-lezer omgezet in een URL (een website). Vervolgens toont de browser van het apparaat de bijbehorende website. 

Wat is een PGO en wat kan ik hiermee?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarin u informatie over uw eigen gezondheid bij kan houden en actief aan de slag kan gaan met uw gezondheid. Zo kunt u uw medische gegevens verzamelen en beheren, maar deze ook delen met anderen. 

Wat is een applicatie?

Een mobiele applicatie of kortweg app is een computerprogramma ontworpen om te draaien op een smartphone, smartwatch, tablet of een ander mobiel apparaat. 

Wat is een online patiëntenportaal van het ziekenhuis?

De meeste ziekenhuizen hebben tegenwoordig een online patiëntenportaal.

Het patiëntenportaal is een online omgeving waar u uw persoonlijke medische gegevens kunt inzien. Vanzelfsprekend is dit een beveiligde omgeving, daarom heeft u alleen toegang door in te loggen met uw DigiD gegevens. Alleen u en uw arts van het ziekenhuis kunnen de gegevens in het portaal inzien.

Wat kunt u met het patiëntenportaal? Een paar voorbeelden zijn:
- Uw medisch dossier inzien met onder andere uitslagen van onderzoeken;
- Uw ziekenhuis afspraken bekijken en verzetten;
- Online vragenlijst invullen;
- Online aanmelden;
- Een vraag stellen aan uw arts (e-consult).

Wilt u een voorbeeld zien van een online patiëntenportaal van een ziekenhuis? Klik dan hier.

Wat is een videoconsult?

Het videoconsult biedt u de mogelijkheid om thuis, via een smartphone, tablet, laptop of pc, een gesprek te hebben met uw arts in het ziekenhuis, waarbij u en uw zorgverlener elkaar kunnen zien en horen.

Video - Videoconsult - introductie (digivitaler.nl)

Video 2 - Videoconsult - installeren (digivitaler.nl)

Video 3 - Videoconsult afspraak (digivitaler.nl)

BeterDichtbij

Ik heb geen uitnodiging per mail en sms gehad van BeterDichtbij, wat kan ik doen?

Om u veilig te registreren voor BeterDichtbij, ontvangt u eenmalig een uitnodiging per e-mail en sms van uw arts of andere zorgverlener. Heeft u de e-mail en/of SMS niet ontvangen?

Mogelijk is de uitnodiging nog niet verzonden door uw zorgverlener. Het kan ook zijn dat u bent uitgenodigd met een ander of oud e-mailadres of telefoonnummer, of dat er een typefout is gemaakt.

Wat moet ik doen als ik geen activatiecode van BeterDichtbij heb ontvangen?

Wanneer door de zorgverlener een afspraak in het systeem wordt gezet, wordt er een activatie-code via SMS naar de patiënt gestuurd. Als u geen code heeft ontvangen, is het aan te raden om bij de poli de gegevens te checken.

Carenzorgt

Hoe kan ik een zorgaanbieder ontkoppelen?

Om een zorgaanbieder te ontkoppelen dient u de volgende handelingen te verrichten.

 • Ga naar de zorgpagina van degene die zorg ontvangt. U komt op deze zorgpagina door het ronde icoontje van de zorgvrager (rechtsboven in het scherm) aan te klikken.
 • klik op 'Connecties' (deze staat in het menu links).

Op deze pagina staan de personen en zorgaanbieders die gekoppeld zijn aan de zorgvrager. De zorgaanbieders staan vermeld onder de personen die gekoppeld zijn. Ziet u de zorgaanbieder nog niet in beeld? Dan moet u meer naar de onderkant van de pagina bewegen.

 • Om te ontkoppelen klikt u op de tekst: 'Verwijderen' (deze staat onderaan de pagina).
 • Wanneer het u is gelukt om deze zorgaanbieder te verwijderen kunt u een nieuwe zorgaanbieder gaan koppelen.

Hoe kan ik mijn dossier printen in Carenzorgt

Het printen of opslaan van het dossier is niet mogelijk door op een knop printen te klikken zoals bij de kalender. Het dossier kan echter wel geprint of opgeslagen worden door  ctrl + P in te toetsen.  Er zal dan een ander scherm geopend worden. In dit scherm kunt u uw printer selecteren of kiezen om op te slaan als PDF.Zo kunt u uw dossier printen of opslaan als PDF.

Waarom staat er dat er al een koppeling heeft plaatsgevonden bij Carenzorgt?

Dat komt doordat er dan al een actief gekoppeld account is.  Er is al een keer een brief met activatiecode uitgegeven voor deze zorgaanbieder of een andere zorgaanbieder voor deze cliënt. Daarmee is een koppeling gemaakt. Het is niet mogelijk een tweede koppeling te maken op een andere pagina. Degene die de koppeling maakt is de beheerder en alleen de beheerder kan een andere koppeling maken en of mensen uitnodigen voor de bestaande zorgpagina.


De beheerder van de pagina is: xxx (naam van de persoon die het account beheert en dus de koppeling heeft gemaakt)

Het kopje "dossier" ontbreekt op Carenzorgt, wat nu?

Het menu-item dossier verschijnt alleen in het menu van de zorgpagina wanneer die bewuste zorgpagina is verbonden met een zorgaanbieder, én je rechten hebt om op die pagina de privéberichten en medische gegevens te zien. En wanneer je een telefoonnummer hebt toegevoegd aan je account.

Na uitnodiging, op Carenzorgt, heb ik toegang tot de verkeerde pagina.

Het kan gebeuren dat u een uitnodiging accepteert en dat u daarna toegang hebt tot de pagina van de persoon die u uitgenodigd heeft. Wat er in dat geval gebeurd is, is dat hij/zij u per ongeluk heeft uitgenodigd voor de eigen pagina in plaats van voor de pagina van de persoon voor wie jullie zorgen.

Om u alsnog toegang te geven tot de juiste pagina, gaat de beheerder eerst naar de juiste zorgpagina en nodigt u dan alsnog uit als helper. Klik hier om de uitleg te bekijken over het uitnodigen van een helper.

Waarom lukt het inloggen op het dossier met de sms-code niet bij Carenzorgt?

De sms-berichten van Carenzorgt zijn soms enige tijd onderweg. De server verstuurd deze aan uw provider, die vervolgens weer de taak heeft om het sms-bericht bij uw telefoon af te leveren. Bij een slechte verbinding of drukte op het netwerk kan dat soms wel even duren.

Hierdoor kunt u als gebruiker ervaren dat de meest recente controlecode die op uw telefoon staat, niet juist is, doordat er inmiddels al weer een nieuwe controlecode verstuurd is. Wanneer u dit ervaart, helpt het om “Dossier” aan te klikken en even te wachten totdat het sms-bericht binnenkomt waarvan u zeker weet dat dit de nieuwste is.

Hoe nodig ik meer mensen uit voor de zorgpagina die ik heb aangemaakt op Carenzorgt?

Alleen de beheerder van de pagina heeft de mogelijkheid om anderen uit te nodigen voor de bestaande pagina.

Om anderen toegang te geven aan de zorgpagina moeten ze worden toegevoegd als helpers. Dit kunt u als beheerder doen door naar de zorgpagina te gaan van de persoon voor wie u zorgt. Vervolgens gaat u in het menu aan de linkerkant naar Connecties. Bovenaan die pagina staan een aantal roze knoppen waarvan de meest linker is 'nodig een helpende uit'. Daar kunt u een uitnodiging versturen aan een ander helpende. Voor het toevoegen van een nieuwe helper opent een apart venstertje. 

Hierin kunt u aangeven tot welke gegevens en functionaliteiten iemand na het accepteren van de uitnodiging toegang heeft.

De helper die u toevoegt ontvangt per e-mail de uitnodiging. Na het aanmaken van een eigen Caren account heeft hij of zij dan ook toegang tot de pagina.

Hoe maak ik de koppeling met mijn zorgaanbieder bij Carenzorgt?

Het is mogelijk om op één zorgpagina een koppeling te hebben met meerdere zorgaanbieders. Wanneer u bent ingelogd op www.carenzorgt.nl, klikt u rechtsboven in de pagina op "code invoeren". Daar voert u de 10-cijferige activatiecode in die u van uw zorgaanbieder heeft ontvangen.

Er zal dan gevraagd worden wie die persoon is en u kunt dan de huidige zorgpagina aanklikken.

DigiD

Wat is een DigiD?

Met uw DigiD laat u zien wie u bent als u op internet iets regelt. Of dat nou bij de overheid is, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Dankzij uw DigiD kunt u overal makkelijk en veilig inloggen. Uw persoonlijke gegevens blijven goed beschermd.

Inloggen lukt niet met mijn DigiD.

Lukt het u niet om in te loggen met uw DigiD? Dit kan een aantal oorzaken hebben: 

 • Verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord: controleer of u de juiste gegevens gebruikt. Let op hoofdletters en kleine letters.
 • Activatie: uw DigiD is niet geactiveerd. Activeer eerst uw DigiD met de activeringscode die u per brief hebt ontvangen.
 • Geblokkeerd: uw DigiD is geblokkeerd. Wacht tot de blokkade is opgeheven en probeer het opnieuw (na 15 minuten).
 • Verlopen: uw DigiD is verlopen omdat deze drie jaar niet is gebruikt. Vraag dan opnieuw uw DigiD aan.

Het kan ook zijn dat uw DigiD niet werkt op de website van de organisatie waarbij u probeert in te loggen. Controleer of u kunt inloggen op Mijn DigiD.

Als dit lukt betekent dit dat uw DigiD goed werkt. Neem dan contact op met de organisatie waar u probeert in te loggen.

Met hoeveel personen kan ik gebruik maken van de DigiD app?

Het is niet mogelijk om met meerdere personen de DigiD app te gebruiken. Iedere gebruiker moet de app op een ander apparaat installeren. Als er geen extra apparaten beschikbaar zijn, dan kan de SMS-controle een optie zijn.

Wat is ’DigiD met sms-functie’?

DigiD is uw persoonlijke digitale identiteit, waarmee u veilig kunt inloggen op websites van de overheid en in de zorg. U vraagt een DigiD aan op www.digid.nl. Om te kunnen inloggen op Mijn Tergooi heeft u behalve uw DigiD ook een aanvullende sms-functie nodig. Dit is een extra controlestap, zodat we weten dat we ook echt met u te maken hebben. Als u wel al over een DigiD beschikt, maar hieraan nog geen sms-functie heeft gekoppeld, dan kunt u dat regelen via Mijn DigiD op www.digid.nl.

Na de aanvraag krijgt u per post een activeringscode thuisgestuurd. Dit duurt 3 tot 5 werkdagen. Zodra u met uw DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord inlogt op Mijn Tergooi, ontvangt u een sms-bericht met een code die u vervolgens invult om toegang te krijgen tot uw persoonlijke Tergooi-omgeving. Tegenwoordig kunt u ook op uw vaste telefoon een gesproken sms-bericht ontvangen.

Kan ik de gegevens van mijn kind inzien door in te loggen met mijn DigiD?

Op dit moment kunt u als ouders alleen digitaal zaken regelen voor minderjarige kinderen door een DigiD voor uw kind aan te vragen en hiermee in te loggen. U kunt een DigiD aanvragen via https://digid.nl/aanvragen

DigiVitaler

DigiVitaler Apotheek.nl introductiefilmpje

Dit is een introductiefilmpje over het gebruik van medicijnen en het opzoeken van informatie daarover.

Video - Apotheek.nl (digivitaler.nl)

DigiVitaler Patiëntenportaal Huisarts: Uw Zorg Online

Uw Zorg Online: Huisartsen maken steeds meer gebruik van een patiëntenportaal op hun website waarop patiënten kunnen inloggen om bv hun dossier te bekijken of medicijnen na te bestellen. De meeste huisartsen maken gebruik van Uw Zorg Online of Mijn Gezondheid.net Hieronder vindt u 2 filmpjes over hoe u zich kunt aanmelden voor Uw Zorg Online en hoe u dit kunt gebruiken:

Video 1 - Patiëntenportaal huisarts - aanmelden (digivitaler.nl)

Video 2 - Patiëntenportaal huisarts - gebruiken (digivitaler.nl)

En een filmpje over het gebruik van de Uw Zorg Online app:

Video 3 - Patiëntenportaal huisarts - app (digivitaler.nl)

DigiVitaler Patiëntenportaal Huisarts: Mijn Gezondheid.net

Huisartsen maken steeds meer gebruik van een patiëntenportaal op hun website waarop patienten kunnen inloggen om bv hun dossier te bekijken of om medicijnen na te bestellen. De meeste huisartsen maken gebruik van Uw Zorg Online of Mijn Gezondheid.net. Hieronder vindt u filmpjes over het aanmelden en gebruiken van Mijn Gezondheid.net:

Video - Patiëntenportaal huisarts - MijnGezondheid.net (digivitaler.nl)

En een filmpje over het gebruik van de Medgemak app

Patiëntenportaal huisarts - app MedGemak (digivitaler.nl)

DigiVitaler Patiëntenportaal Ziekenhuis

Ook ziekenhuizen maken steeds meer gebruik van een patietenportaal op hun website waarop kan worden ingelogd met een DigiD. Iedereen die onder behandeling is in het ziekenhuis kan daarop inloggen en zijn dossier inkijken. Hieronder staat een introductiefilmpje over hoe u kan inloggen en hoe u het portaal kunt gebruiken.

Video - Patiëntenportaal ziekenhuis (digivitaler.nl)

DigiVitaler Videoconsult

Hieronder vindt u een aantal filmpjes over oa het installeren en testen van een app om een videoconsult te ontvangen van een hulpverlener.

Video - Videoconsult - introductie (digivitaler.nl)

Video 2 - Videoconsult - installeren (digivitaler.nl)

Video 3 - Videoconsult afspraak (digivitaler.nl)

Karify

Ik kan mijn contactpersoon niet vinden in de contactenlijst

Mogelijk heeft jouw contactpersoon dan nog geen connectie met jou in Karify. Je kunt op een andere wijze contact opnemen met je contactpersoon om te vragen of hij/zij een connectie met jou wil maken in Karify. 

Hoe voeg ik iemand toe aan een bestaande berichten conversatie?

Als er al een conversatie gestart is, kun je geen nieuwe contacten toevoegen. Je kunt nog contacten toevoegen zolang het eerste bericht nog niet is verzonden (totdat je op het vinkje bij het onderwerp hebt geklikt). 

Aan wie kan ik een bericht versturen?

Je kunt berichten versturen naar jouw contactpersonen binnen Karify. Je contactenlijst wordt opgebouwd uit medewerkers van jouw zorgprofessional waarmee je een connectie hebt binnen de Healthspace. In het artikel Contactpersonen in Karify lees je hier meer over. 

Ik ontvang geen nieuwe berichten, hoe kan dat?

Als je een nieuw bericht hebt ontvangen in Karify, dan ontvang je een e-mailnotificatie en/of een push-notificatie (mits deze zijn ingeschakeld). 

Heb je een notificatie ontvangen, maar verschijnt het bericht niet in de app? Log dan eenmalig opnieuw in. Ga eerst naar Profiel en klik op Log uit en verwijder Karify data, vervolgens kun je opnieuw inloggen.

Landelijk Schakelpunt

Kunnen zorgverzekeraars mijn gegevens bekijken via het Landelijk Schakelpunt?

Nee, alleen zorgaanbieders zoals huisartsen, apotheken en zorginstellingen (bijvoorbeeld ziekenhuizen) kunnen aansluiten op het Landelijk Schakelpunt. Zorgverzekeraars zijn niet betrokken bij uw behandeling en hebben dus geen toegang tot het Landelijk Schakelpunt.

Welke zorgaanbieders werken met het Landelijk Schakelpunt?

Huisartsenpraktijken, apotheken en instellingen (bijvoorbeeld een ziekenhuis) kunnen aansluiten op het Landelijk Schakelpunt. Wilt u weten of uw zorgaanbieder is aangesloten? Maak dan gebruik van onze zorgaanbiederskaart.

Slaat het Landelijk Schakelpunt mijn medische gegevens op?

Nee, in het Landelijk Schakelpunt worden geen medische gegevens opgeslagen. Die gegevens blijven gewoon waar ze al stonden: in de computersystemen van uw huisarts en uw apotheken. Het Landelijk Schakelpunt bevat alleen een verwijsindex met burgerservicenummers (BSN's). Aan de hand van uw BSN kan u zorgaanbieder via deze verwijsindex zoeken welke andere zorgaanbieders medische gegevens over uw delen.

Hoe werkt het Landelijk Schakelpunt?

Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur: een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten raadplegen in elkaars systemen - 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het Landelijk Schakelpunt is hiervoor speciaal ontwikkeld en beveiligd.

Het Landelijk Schakelpunt is geen database: er worden geen medische gegevens in opgeslagen. Die gegevens blijven gewoon staan in de dossiers bij de huisarts en apotheek. Daar kunnen andere zorgaanbieders, via het Landelijk Schakelpunt, de belangrijkste informatie bekijken.

Het Landelijk Schakelpunt is verdeeld in regio’s. Uw zorgaanbieders kunnen uw medische gegevens alleen binnen uw regio delen en bekijken.

MedGemak / Mijngezondheid.net

Ik heb geen activatiecode of de code die ik heb ontvangen werkt niet van Medgemak.

Om MedGemak te kunnen gebruiken heeft u een account op MijnGezondheid.net nodig en dient uw zorgverlener over de functionaliteit voor MedGemak te beschikken. Wanneer u bent ingelogd in MijnGezondheid.net, ziet u rechtsboven uw naam de knop ‘MedGemak registreren’.

Heeft u wel een account op MijnGezondheid.net, maar lukt het toch niet om MedGemak te registreren? Dan kan het zijn dat uw zorgverlener MedGemak (nog) niet aanbiedt. Informeer hiervoor bij uw zorgverlener.

Mijn dossier op MijnGezondheid.net is leeg. Hoe kan dat?

Uw huisarts of apotheek heeft uw dossier nog niet met u gedeeld. Neem contact op met uw zorgverlener om te vragen of zij het dossier met u kunnen delen. Let op: u krijgt alleen inzage in een samenvatting van uw dossier, niet in de verslagen van bijvoorbeeld een consult.

Waarom kan ik niet al mijn medicatie bestellen via MijnGezondheid.net?

Afhankelijk van wie MijnGezondheid.net aan u aanbiedt (huisarts, apotheek of beide), kunt u meerdere medicijnen wel of niet bestellen. Mocht u een bepaald medicijn niet kunnen bestellen, dan kunt u dit medicijn eventueel aanvragen door een bericht te sturen naar uw huisarts of apotheek via ‘Nieuw bericht’ in ‘Mijn berichten’.

Ik kan de app MedGemak niet registreren. Ik krijg de melding dat de geboortedatum en activatiecode niet overeenkomen. Wat is er aan de hand?

Dit kan voorkomen doordat MedGemak geen verbinding kan maken met het systeem van de zorgverlener. Dit kunt u eenvoudig controleren door MedGemak te starten en bij stap 1 te kijken of u de gebruikersvoorwaarden of het privacystatement kunt lezen. Lukt dit niet? Probeer dan of onderstaande stappen helpen;

– Controleer of u internetverbinding heeft. Opnieuw verbinden kan helpen.
– Levert opnieuw verbinden geen resultaat op? Verwijder de app, installeer opnieuw en start opnieuw op.
– Lukt het nog steeds niet? Neem dan contact op met uw zorgverlener. Geef hierbij door welk toestel u gebruikt, over welke iOS- of Androidversie u beschikt en op welke datum en tijd u geprobeerd heeft om de app te registeren.

Waarom kan ik geen berichten versturen in de MedGemak App?

De MedGemak App is een applicatie waarmee u online verschillende gezondheidszaken kunt regelen met uw huisarts of zorgverlener. U kunt dit niet zelf aanmaken, uw huisarts of zorgverlener doet dit voor u.

Een van de functies van de applicatie is het versturen van berichten naar uw huisarts of zorgverlener. Echter blijkt dat deze functie bij enkelen niet beschikbaar is.

Dit komt doordat de huisarts of zorgverlener er dan (onbewust) voor heeft gekozen geen gebruik te maken van deze functionaliteit. Er bevindt zich dus geen fout in het systeem of uw account, maar de functionaliteit is (nog) niet geactiveerd.

Merem

Hoe kan ik de instellingen van mijn camera en microfoon testen met Merem?

Voordat u toegelaten wordt in het gesprek met uw behandelaar komt u eerst in de digitale wachtkamer terecht. Hier kunt u de instellingen van uw camera en microfoon goed zetten en testen. Als u uzelf op het scherm ziet, dan werkt uw camera goed. Als u een lichtblauwe balk onderaan het scherm ziet bewegen als u praat, dan werkt de microfoon goed.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Vanaf welke leeftijd kan ik een account bij een PGO maken?

Iedereen die ouder is dan 16 jaar kan een PGO kiezen en een account aanmaken.

Hoe kies ik een PGO die bij mij past?

U kunt zelf een PGO kiezen uit verschillende PGO's die aangeboden worden. U kunt daarin meewegen wat voor u belangrijk is. Om daar een goede keuze in te maken kunt u op onderstaande link klikken. Dit is een link naar een pagina met de mogelijkheid om PGO's met elkaar te vergelijken.

Kies een PGO die bij jou past | Digitale ZorgGids

Mocht u hier nog hulp bij nodig hebben of als er iets niet duidelijk is dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wat is het verschil tussen een PGO en een portaal?

Een patiëntenportaal is een website van een zorgverlener. Hierin kunt u gegevens bekijken die bij deze zorgverlener over u bekend zijn. Bijvoorbeeld welke medicijnen u gebruikt. Of een bloeduitslag. Een PGO is een app of website van uzelf. U kiest zelf welke gegevens van welke zorgverlener u in een PGO bij elkaar zet. Ook kunt u straks gegevens delen. Of en met wie, dat bepaalt u. Zo heeft u al uw gegevens overzichtelijk bij elkaar. En u houdt grip op uw eigen gezondheidsgegevens.

Tergooi

Ik krijg mijn QR code niet toegemaild na online aanmelden, hoe kan dat?

U moet goed geregistreerd staan met uw BSN nummer in het systeem van het ziekenhuis. Als dit niet is gebeurd dan kunt u uw BSN nummer laten registreren aan de balie van het ziekenhuis met een geldige legitimatie.

Als u een afspraak gemaakt heeft op dezelfde dag krijgt u ook geen QR code door gemaild. Alleen afspraken die al langer in het systeem van het ziekenhuis staan geregistreerd kunnen online aangemeld worden en wordt er een QR code gestuurd. Voor afspraken die op dezelfde dag zijn gepland moet u zich aanmelden bij de aanmeldzuilen in de hal van het ziekenhuis.

Waar kan ik mijn bloedgroep vinden in Mijn Tergooi?

Bij bloedonderzoek wordt helaas niet automatisch gecontroleerd wat voor bloedgroep een patiënt heeft. De huisarts of andere verwijzer moet dit speciaal aangeven in de doorverwijzing, net als de andere waardes waar de specialist uitslagen van wil hebben.

Hoe kan ik de referentiewaardes zien van mijn bloeduitslag in Mijn Tergooi?

Om de referentiewaardes te zien van uw bloeduitslag klikt u met de cursor op de uitslag. De referentiewaardes verschijnen dan en u kunt ze nu bekijken. Bovenaan in de pagina van bloed- en urineonderzoek onder "Uitslagen" staat ook een korte beschrijving hoe u de referentiewaardes kunt inzien.

Ik kan me niet online aanmelden voor mijn afspraak in Tergooi. Wat nu?

U kan zich echt vanaf 24 uur van tevoren online aanmelden in Mijn Tergooi voor uw afspraak. Als u zich eerder wilt aanmelden, is de knop voor het aanmelden nog niet verschenen op de beginpagina.

E-mailverificatie – Waarom word ik gevraagd mijn e-mailadres te verifiëren?

Het kan voorkomen dat een organisatie u vraagt om uw email adres te verifiëren. 

Dit kan verschillende redenen hebben:  

 • De organisatie wil controleren of uw e-mailadres nog actueel is;
 • Uit veiligheidsoverwegingen, om er op deze manier zeker van te zijn dat persoonlijke informatie niet bij de verkeerde persoon terechtkomt; 
 • Omdat een organisatie ervoor kiest om hun informatie digitaal te verspreiden. 

Mocht u twijfels hebben over de echtheid van de e-mail of de organisatie, wees dan voorzichtig bij het opgeven van uw persoonlijke gegevens. Mocht u er niet uitkomen, neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

Ik heb geen uitnodiging per mail en sms gehad van BeterDichtbij, wat kan ik doen?

Om u veilig te registreren voor BeterDichtbij, ontvangt u eenmalig een uitnodiging per e-mail en sms van uw arts of andere zorgverlener. Heeft u de e-mail en/of SMS niet ontvangen?

Mogelijk is de uitnodiging nog niet verzonden door uw zorgverlener. Het kan ook zijn dat u bent uitgenodigd met een ander of oud e-mailadres of telefoonnummer, of dat er een typefout is gemaakt.

Wat moet ik doen als ik geen activatiecode van BeterDichtbij heb ontvangen?

Wanneer door de zorgverlener een afspraak in het systeem wordt gezet, wordt er een activatie-code via SMS naar de patiënt gestuurd. Als u geen code heeft ontvangen, is het aan te raden om bij de poli de gegevens te checken.

Hoe start ik een videoconsult met een behandelaar van Tergooi?

Heeft u een afspraak voor een videoconsult met een arts of behandelaar van Tergooi ingepland staan? Lees de stap-voor-stap instructie of de verkorte instructie.

Het lukt mij niet om in te loggen in het patiëntenportaal Mijn Tergooi.

De meest voorkomende problemen zijn: 
U bent nog niet geregistreerd als patiënt van Tergooi. U hebt alleen toegang tot Mijn Tergooi als u in Tergooi bent geweest voor een consult of behandeling en dus bent ingeschreven. Daarbij moet uw BSN zijn geregistreerd. Bent u sinds 1 januari 2008 niet meer in Tergooi geweest, dan is uw BSN waarschijnlijk niet bij ons bekend. Wilt u toegang tot ons portaal? Meldt u zich dan met een geldig legitimatiebewijs en uw zorgverzekeringspas bij de inschrijfbalie van Tergooi, dan maken we dat in orde. Let op: de meeste gegevens op ons patiëntenportaal zijn maximaal 5 jaar oud.
Er is iets met uw DigiD. Lees hierover meer op de website van DigiD.
Mogelijk voldoet uw browser en/of besturingssysteem niet aan de nieuwste minimale eisen om in te loggen met DigiD. Het kan zijn dat u uw computer moet upgraden. Heeft u bijvoorbeeld een computer met Internet Explorer 8? Dan moet u uw browser upgraden met Internet Explorer 9.

Kan ik in Mijn Tergooi van mijn kind kijken?

Jazeker, om als ouder of voogd te kunnen inloggen, is (ongeacht de leeftijd van uw kind) de DigiD met sms-functie van het kind nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl.
Lees meer over de toegang voor kinderen op Mijn Tergooi op de website van Tergooi https://www.tergooi.nl/toegang-voor-kinderen-op-mijn-tergooi/

UwZorgOnline

Hoe weet ik of mijn medicijnaanvraag goed is gegaan bij UwZorgOnline?

Na het afronden van uw medicijnaanvraag, krijgt u een melding in uw scherm dat uw aanvraag succesvol is verstuurd. Uw aanvraag is dan goed verzonden en in behandeling is bij uw huisarts. Daarnaast ontvangt u ook een bevestiging van uw aanvraag op uw e-mailadres. Krijgt u deze melding niet? Of heeft u vragen over de status van uw bestelling? Neem dan contact op met uw praktijk.

Moet ik, bij UwZorgOnline, apart een account aanmaken voor mijn kind, vader of moeder? Is hier een uniek e-mailadres voor nodig?

Een account biedt inzage in persoonlijke medische gegevens bij de praktijk. Iedereen heeft daarom een eigen account nodig. Voor elk account is een eigen e-mail adres nodig. U dient voor familieleden een eigen e-mailadres aan te maken als ze dit niet hebben.

U kunt een extra account van bijvoorbeeld uw kind toevoegen in de app naast uw eigen account. Kies bij de accountinstellingen voor ‘Account toevoegen’ en volg de instructies.

Wat kan ik doen als mijn dossier op bepaalde punten niet klopt in UwZorgOnline?

Informatie die u in het onderdeel ‘Uw Dossier’ ziet, komt via een veilige verbinding uit het informatiesysteem van uw arts. Heeft u vragen of opmerkingen over de medische gegevens die u hier ziet? Neem dan contact op met uw praktijk. U kunt dit doen door de praktijk een bericht te sturen via de Uw Zorg online app of via de website van de praktijk.

Waarom kan ik niet inloggen op UwZorgOnline na het aanmaken van een account?

Na het aanmaken van uw account, ontvangt u een bericht op het door u ingevoerde e-mailadres. Klik binnen 48 uur op de link in deze e-mail om uw account te bevestigen.

Als u uw account heeft bevestigd moet uw huisartsenpraktijk uw account koppelen aan uw gegevens. Dit kan enkele werkdagen duren. U krijgt een bericht van uw huisartsenpraktijk als u kunt starten. Duurt dit te lang? Neem dan contact op met uw praktijk.

Zodra uw huisartsenpraktijk uw account heeft gekoppeld kunt u inloggen.

Yris

De code is al gescand in Yris.

Optie 1: U heeft de code al een keer gescand op een ander apparaat. Er is maar 1 apparaat waar het op gebruikt mag worden in verband met de privacy. In principe is Yris alleen voor de patiënt zelf, niet voor familieleden. Medische gegevens zijn zeer persoonlijk en niet openbaar in te zien. Vandaar dat deze gegevens op 1 apparaat zichtbaar te maken zijn.
Optie 2: Het is mis gegaan met de eerste scan van de QR code. De enige optie is nog een nieuwe QR code te vragen bij de verpleging.

Ik heb de QR code gescand maar ik kom niet in Yris.

Optie 1: U kunt de QR code niet zomaar scannen. Het is een inlog voor een internetsite, dus u moet eerst naar de site www.yris.nl en dan met die site de QR code scannen.
Optie 2: U heeft de code meer dan 2 dagen geleden ontvangen, deze is nu niet meer geldig, u dient een nieuwe code aan te vragen
Optie 3:

Apple: ga naar Instellingen > Safari -> “Wis geschiedenis en websitedata” (let op, mocht u gegevens hebben laten onthouden in websites, dan bent u deze ook kwijt).

Android: ga naar Internet > klik op de 3 streepjes > Geschiedenis > Geschiedenis wissen.

Ik moet nogmaals de QR-code scannen in Yris.

Als u al eens bent ingelogd op Yris en u moet opnieuw de QR-code scannen, dan kunt u de volgende doorlopen.

Stap 1: Ten eerste is het dan noodzakelijk om een nieuwe QR code bij de verpleging te vragen. De persoon die u de code heeft gegeven moet eerst Yris deactiveren en dan opnieuw activeren en de activeringsbrief downloaden met nieuwe QR code.
Stap 2: Cookies wissen in de internetinstellingen:

 • Apple: ga naar Instellingen > Safari > “Wis geschiedenis en websitedata” (let op, mocht u gegevens hebben laten onthouden in websites, dan bent u deze ook kwijt).
 • Android: ga naar Internet > klik op de 3 streepjes > Geschiedenis > Geschiedenis wissen.

Stap 3: ga naar Yris.nl en scan de QR code.

Ik heb een zwarte vlek op mijn scherm in Yris.

 • De camera staat uit:
 • Apple: Ga naar Instellingen > Safari -> Camera > “Sta toe”
 • Android: Ga naar Instellingen > App-info > Internet (bv. Google Chrome) > Machtigingen > Camera. Druk op Toestaan.
 • De wifiverbinding is te traag. Hij kan dan geen goede verbinding maken met de website en hij stopt er na 10 seconden mee, hetgeen te kort is om de camera in verbinding te stellen met de site.
  o Ga naar een plaats bij uw internetrouter en probeer het opnieuw
  o Zoek een andere plaats in het gebouw waar u een betere verbinding hebt
  o Zet de WIFI uit en probeer het over de 4G/5G verbinding

Yris kan mijn camera niet vinden.

U krijgt de volgende melding op Yris: zet uw camera aan. Dit is op te lossen door de toestemming voor het gebruik van de camera aan te passen. Dit doet u als volgt:

 • Apple: Ga naar Instellingen > Safari -> Camera > “Sta toe”
 • Android: Ga naar Instellingen > App-info > Internet (bv. Google Chrome) > Machtigingen > Camera. Druk op Toestaan.

Hoe zie ik mijn dossier in via Yris?

Yris kan gebruikt worden op iedere Android telefoon of tablet. U kunt maar één apparaat kiezen waarop u gebruik maakt van Yris. Om Yris te activeren op uw telefoon of tablet opent u de internetbrowser op uw telefoon en gaat u naar het volgende internetadres in: yris.nl De eerste keer dat u Yris gebruikt zal u gevraagd worden om uw QR-code te scannen. Deze code is eenmalig geldig. Nadat u de QR-code heeft gescand wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen met minimaal 5 karakters. Vanaf dat moment gebruikt u dit wachtwoord om in te loggen op Yris. Uw telefoon/tablet is nu uniek gekoppeld aan uw patiëntdossier. Dit gaat automatisch en hier hoeft u niets voor te doen. De QR-code kan geen tweede keer gebruikt worden, niet door iemand anders, maar ook niet door uzelf. Bovendien is de code maar 2 dagen geldig. Dit zorgt ervoor dat het inloggen veilig is.

Ziekenhuis Rivierenland

Hoe geef ik toestemming voor het delen van mijn gegevens in Mijn ZR?

U kunt uw keuze vastleggen in het patiëntenportaal MijnZR. Uw keuze wordt dan vastgelegd in uw elektronisch patiëntendossier. Alleen zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, kunnen uw dossier inzien.
• Ga naar de website: www.mijnzr.nl
• Log in met uw DigiD
• U ziet in Mijn ZR op de startpagina Mijn Toestemmingen staan. U kunt hier uw toestemming registreren.

Het is ook mogelijk uw toestemming te registreren tijdens een bezoek aan ons ziekenhuis. Dit doet u, bij voorkeur, op de aanmeldzuil in de hal. Of geef het door aan de (poli)kliniek waar u onder behandeling bent. U kunt dit persoonlijk doorgeven aan de polikliniekassistente, de verpleegkundige of uw behandelend arts.

Hoe worden mijn gegevens gedeeld?

Uw medische gegevens zijn uw eigendom. Wij gaan daarom heel zorgvuldig met uw gegevens om. Het delen van de gegevens gebeurt elektronisch en op een veilige manier.

Hoe kan ik mijn afspraken in Mijn ZR bekijken?

Als u bent ingelogd in MijnZR, klikt u op Agenda. Onder ‘Aankomend’ ziet uw welke afspraken en behandelingen voor u in het ziekenhuis gepland staan. Onder ‘Historie’ ziet u welke afspraken en behandelingen u in het ziekenhuis hebt gehad (vanaf 11 oktober 2019).

Hoe kan ik mijn polikliniekafspraak verzetten of afzeggen?

Om een afspraak in het ziekenhuis te verzetten of af te zeggen, belt u naar de polikliniek, klik hier voor de telefoonlijst. De polikliniekassistente kan een nieuwe afspraak voor u maken. Als u verhinderd bent, wilt u dan uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch afzeggen? Anders kan er een bedrag in rekening worden gebracht. Via MijnZR is het op dit moment niet mogelijk om afspraken te verzetten of af te zeggen.

Als ik via mijn computer mijn afspraken wil inzien, moet ik dan altijd inloggen via DigiD?

Ja, dat kan alleen met DigiD. Dit is nodig voor de bescherming van uw gegevens.

Kan ik iemand of iemand anders mij machtigen om gebruik te maken van MijnZR?

Binnenkort kunt u ook iemand anders machtigen om uw medische informatie van MijnZR in te zien. Helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk. We verwachten dit op korte termijn aan u aan te kunnen bieden.

Ik kan mijn apotheek, tandarts of huisarts niet vinden in het zoekscherm van Mijn ZR

Vaak is uw apotheek/tandarts/huisarts te vinden onder een andere naam. Op internet kunt u meestal de juiste naam vinden. Lukt dat niet, dan horen wij graag wat uw praktijk/zorgverlener is. Wij zullen deze opnemen in het systeem en bij uw gegevens registreren. Neem contact op met het ziekenhuis om uw zorgverlener te laten registreren.

U kunt ook bij uw volgende bezoek aan het ziekenhuis naar de receptie gaan om uw zorgverlener te laten registreren.

Ik wil voor mijn kind inloggen in Mijn ZR

U kunt niet namens uw kind inloggen. U kunt wel een DigiD aanvragen voor uw kind. Voor het aanvragen van een DigiD bestaat geen minimum leeftijd. Als een kind in de Gemeentelijke Basis Administratie staat ingeschreven, kan er een DigiD aangevraagd worden. Helaas is het machtigen van iemand anders op dit moment nog niet mogelijk. We verwachten dit op korte termijn aan u aan te kunnen bieden.

Wat heb ik nodig om in te loggen in Mijn ZR?

Om in te kunnen loggen in Mijn ZR heeft u nodig:

 • Een computer met internet én
 • Uw DigiD mét sms-functie of de DigiD-app
 • Een mobiele telefoon of tablet

Ik zie mijn onderzoeksuitslagen niet in MijnZR staan. Hoe kan dat?

Onderzoeksuitslagen kunt u bekijken in MijnZR. Echter kunt u dit inzien 7 werkdagen nadat de uitslag van een onderzoek bekend is. Hierdoor is uw arts in de gelegenheid resultaten persoonlijk met u te delen of de resultaten intern te bespreken binnen het team van zorgverleners, voordat deze met u worden gedeeld of besproken. U bepaalt zelf of u de uitslagen op MijnZR bekijkt voordat de zorgverlener deze met u heeft besproken. Uw zorgverlener geeft u uitleg en extra informatie bij de eerstvolgende afspraak. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de polikliniek van uw behandelend arts.

Wie kan gebruik maken van MijnZR?

Iedereen die bij Ziekenhuis Rivierenland als patiënt staat ingeschreven kan gebruik maken van MijnZR. Het medisch dossier kunnen alleen patiënten van 16 jaar en ouder inzien.

Inloggen in MijnZR gaat aan de hand van DigiD inloggegevens. Als u nog geen DigiD heeft, dan kan deze aangevraagd worden via www.digid.nl.

Kan ik meldingen ontvangen per e-mail of sms?

U kunt in MijnZR aangeven of u meldingen wilt ontvangen van Ziekenhuis Rivierenland. De meldingen ontvangt u via e-mail en/of met een SMS. Ga naar het onderdeel Mijn gegevens, daarna naar Berichten, E-mail en/of SMS. Als u deze aanvinkt, ontvangt u meldingen.

Zorgdomein

ZorgDomein - Hoe maak ik een afspraak?

Optie 1: E-mail met persoonlijke link

In ZorgDomein vindt u meer informatie over het maken van de afspraak, waar u wordt verwacht en hoe u zich kunt voorbereiden. Hiervoor moet u inloggen op ZorgDomein. Let op! Hiervoor heeft u ook uw mobiele telefoon nodig. Houd deze bij de hand.

 1. Open de e-mail
 2. Klik in de e-mail op de oranje knop ‘inloggen
 3. Om in te loggen, heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u per sms op je mobiele telefoon:
  • Klik op de blauwe knop ‘verstuur SMS’ en vraag zo uw inlogcode aan
  • U ontvangt nu een 6-cijferige code per SMS
 4. Voer de 6-cijferige code in en klik op ‘inloggen
 5.  U bent nu ingelogd en kunt nu een afspraak maken.

Optie 2: Uitgeprint bericht:

Op het geprinte bericht vind je informatie over het maken van de afspraak, waar je wordt verwacht en hoe jij je kunt voorbereiden (zie: aanwijzingen voor mijn bezoek). Lees dit goed door zodat je goed voorbereid op je afspraak
komt.

ZorgDomein - Ik heb geen SMS ontvangen

Stap 1:

Schakel uw mobiele telefoon helemaal uit. Zet uw mobiel weer aan en controleer of u de SMS-code ontvangt. Let op: de SMS-code is maar gedurende 30 minuten na aanvragen geldig.

Stap 2:

Ontvangt u nog steeds geen SMS-code dan kan het zijn dat het telefoonnummer niet klopt. Neem dan contact op met uw verwijzer (bijvoorbeeld uw huisarts). Alleen uw verwijzer kan controleren of het mobiele nummer klopt en deze aanpassen in uw dossier. Als het mobiele nummer aangepast is moet de verwijzer de e-mail opnieuw sturen.

Wat is ZorgDomein?

ZorgDomein is een onafhankelijk, digitaal platform. Zorgverleners kunnen er de best mogelijke zorg regelen voor hun patiënten. Met ZorgDomein kunnen artsen digitaal en beveiligd verwijzingen en laboratoriumaanvragen sturen naar zorginstellingen. Ruim 80.000 zorgprofessionals werken met ZorgDomein. Waaronder bijna alle huisartsen en ziekenhuizen evenals andere praktijken en zorginstellingen zoals bijvoorbeeld GGZ-instellingen en fysiotherapeuten.

Volgjezorg

Wat is het verschil tussen het computer-/informatiesysteem van mijn zorgaanbieder en Volgjezorg?

In het informatiesysteem van uw zorgaanbieder staan uw medische gegevens. Dat zijn alle zaken rond uw gezondheid die de zorgaanbieder over u noteert. Zoals uw kwalen en ziektes, uw medicijnen en uitslagen van onderzoeken. Ook staat in dat systeem of u toestemming hebt gegeven voor het uitwisselen van uw medische gegevens. Volgjezorg toont alleen of uw gegevens zijn uitgewisseld met andere zorgaanbieders, wanneer dat is gebeurd en met wie. Volgjezorg kan geen aanpassingen doen in het informatiesysteem van de zorgaanbieder. Dat kan alleen de zorgaanbieder zelf.

Kan ik op Volgjezorg online toestemming regelen voor de uitwisseling van mijn medische gegevens voor ketenzorg?

Nee, dat kan nog niet. Toestemming voor de uitwisseling van jouw medische gegevens voor ketenzorg regel je bij de huisarts. Je kunt mondeling toestemming geven aan de huisarts of de assistent. Of je vult het toestemmingsformulier in de ketenzorgfolder van Volgjezorg in. Het volledig ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier lever je in bij de huisarts of de assistent.

Kan ik op Volgjezorg zien welke zorgaanbieders mijn medische gegevens voor ketenzorg hebben bekeken?

Ja, in het ‘overzicht Uitwisselingen’ in uw persoonlijke omgeving staat welke zorgaanbieders uw medische gegevens voor ketenzorg hebben bekeken. Ook ziet u in het overzicht wanneer dit is gebeurd en om welke gegevens het gaat (details).

Wat is Volgjezorg?

Volgjezorg is een website voor iedereen die vaak of soms zorg nodig heeft. Eigenlijk voor iedereen dus, want we komen allemaal wel eens bij een zorgaanbieder, zoals onze huisarts, apotheek of medisch specialist. Op Volgjezorg kunt u online uw toestemming regelen voor het uitwisselen van medische gegevens door uw zorgaanbieders. Dat doen zij via het speciaal hiervoor ontwikkelde en beveiligde Landelijk Schakelpunt (LSP). Vervolgens kunt u op Volgjezorg volgen wat er met uw gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt: wie deelt welke soorten gegevens, wie heeft ze bekeken en wanneer is dat gebeurd? Worden uw gegevens bekeken, dan kunt u daar zelfs een melding van krijgen. Zo bent u altijd op de hoogte van wat er met uw medische gegevens gebeurt.

Kan ik zelf mijn medische gegevens bekijken via Volgjezorg?

Nee, uw eigen medische gegevens bekijken via Volgjezorg is niet mogelijk. Volgjezorg heeft geen toegang tot die gegevens. Als patiënt heeft u wel altijd het recht om uw eigen medische gegevens in te zien. Vraag daarnaar bij uw zorgaanbieders die een dossier over u bijhouden. Via Volgjezorg kunt u wel zien wat er met uw medische gegevens is gebeurd bij de uitwisseling tussen zorgaanbieders via het Landelijk Schakelpunt.

Ik ben Vip

Kan ik Ik ben VIP in het buitenland gebruiken?

Het is in veel Europese landen mogelijk om Ik ben VIP te gebruiken. Uitzonderingen hierop zijn de Baltische Staten en de Balkan. Hier is Ik ben VIP niet te gebruiken.

Ik wil graag mijn glucose- en/of bloeddrukwaarden doorgeven aan mijn zorgverlener. Waar kan ik dit invoeren?

De meetwaarden moeten apart worden aangezet door uw zorgverlener. Neem contact op met uw zorgverlener. Deze kan de meetwaarden voor u aanzetten. Hierna kunt u de meetwaarden vinden in de app en in het portaal.

Hoe kan ik bestanden, zoals foto's, delen met mijn zorgverlener?

In de app kunt u bij de berichtenfunctie een foto maken en naar uw zorgverlener sturen. In het portaal kunt u via de berichtenfunctie een bestand van uw computer kiezen en deze versturen.

Gezond.nl

Wat moet ik doen om Gezond.nl te gebruiken?

Binnen Gezond.nl maken we onderscheid tussen twee soorten diensten:

 • Onze diensten voor patiënten van aangesloten gezondheidscentra. Om deze diensten te kunnen gebruiken controleer je eerst bij jouw praktijk of gezondheidscentrum of ze zijn aangesloten bij Gezond.nl. Als dit zo is kun je vervolgens inloggen op de digitale patiëntomgeving door middel van DigiD. Als je geen DigiD-account hebt, kun je dat hier aanvragen. Het is niet mogelijk om in te loggen op de patiëntomgeving en gebruik te maken van deze diensten zonder DigiD-account.
 • Onze checkers. Dit zijn diensten die door iedereen gebruikt kunnen worden. Om deze checkers te kunnen gebruiken ga je naar de pagina ‘Diensten’. Op die pagina vind je meer informatie over de beschikbare checkers. Klik op ‘Log in’ of ‘Maak nu een account aan’. Je belandt dan op de registratiepagina waar je een VitaalBank account aan kunt maken en kunt inloggen met je VitaalBank account.

Kan iedereen gebruik maken van Gezond.nl

Iedereen kan gebruik maken van Gezond.nl, maar niet iedereen kan gebruik maken van alle diensten. Binnen Gezond.nl maken we onderscheid tussen twee soorten diensten:

 • Onze diensten voor patiënten van aangesloten gezondheidscentra. Dit zijn diensten die door alle patiënten van onze aangesloten gezondheidscentra gebruikt kunnen worden binnen de digitale patiëntomgeving. Vanaf 16 jaar hebben patiënten toegang tot hun medisch dossier en kunnen ze herhaalmedicatie aanvragen.
 • Onze checkers. Dit zijn diensten die vanaf 16 jaar door iedereen gebruikt kunnen worden. Ze bieden je meer inzicht in je gezondheid en helpen je bij het zetten van online vervolgstappen.

Waar kan ik Gezond.nl voor gebruiken?

Je kunt Gezond.nl gebruiken voor twee soorten diensten:

 • Onze diensten voor patiënten van aangesloten gezondheidscentra. Dit zijn diensten die door alle patiënten van onze aangesloten gezondheidscentra gebruikt kunnen worden. Waaronder een digitale patiëntomgeving met de volgende mogelijkheden:
  • Chatten over zorgvragen
  • Online afspraken maken
  • Herhaalmedicatie aanvragen (vanaf 16 jaar)
  • Videoconsult met zorgverlener
  • Labuitslagen bekijken
  • Jouw medisch dossier bekijken (vanaf 16 jaar)
  • Een vraag stellen aan een zorgverlener (e-consult)
  LET OP: het kan zijn dat jouw gezondheidscentrum of huisartsenpraktijk niet van alle diensten gebruik maakt. Zie je een bepaalde dienst niet in jouw patiëntomgeving? Dan maakt jouw huisartsenpraktijk geen gebruik van deze dienst.
 • Onze checkers. Dit zijn diensten die door iedereen gebruikt kunnen worden. Ze bieden je meer inzicht in je gezondheid en helpen je bij het zetten van online vervolgstappen.

Wat is Gezond.nl?

Gezond.nl is een initiatief van Arts en Zorg. Gezond.nl ontwikkelt digitale gezondheidsdiensten die zorg makkelijker en slimmer maken. Op die manier hebben we met Gezond.nl al ruim 1 miljoen hulpvragen op het gebied van zorg en gezondheid mogen ondersteunen.

In de afgelopen jaren heeft Gezond.nl zich gericht op de ontwikkeling van een digitale patiëntomgeving waar patiënten van aangesloten gezondheidscentra gebruik kunnen maken van onze digitale diensten. ‘Online een afspraak maken’ of ‘online herhaalmedicatie aanvragen’ zijn voorbeelden van deze diensten.

Gezond.nl biedt daarnaast ook diensten die beschikbaar zijn voor iedereen en dus niet alleen voor patiënten van aangesloten gezondheidscentra. Dit zijn onze checkers: diensten die jou meer inzicht in je gezondheid bieden en die je helpen bij het zetten van online vervolgstappen.

cBoards

Hoe kan ik zien of er een storing is?

Wanneer cBoards niet (goed) werkt, kunt u onze statuspagina raadplegen om te zien of er sprake is van een storing. Ook kunt u zich inschrijven voor de statuspagina. U wordt dan automatisch op de hoogte gebracht middels een e-mail of sms wanneer er sprake is van een storing. Hiervoor gaat u naar https://status.caresharing.eu/.

Stap 1. Klik rechts bovenin uw scherm op ‘Subscribe to updates’.

Stap 2. Klik op het envelop-icoontje.

Stap 3. Vul uw e-mailadres in.

Stap 4. Klik op ‘Subscribe via email’.

U bent nu ingeschreven voor de automatische e-mails van de statuspagina.

Via webformulier

Tevens kunt u via ons webformulier naar onze supportpagina. Klik hier om naar het webformulier te gaan.

Hoe activeer ik de 2-factor authenticatie?

Wanneer u een account aanmaakt, wordt om uw mobiele telefoonnummer gevraagd. Hiermee wordt voor u de 2-factor authenticatie ingesteld. Na het aanmaken van uw account, kunt u inloggen met het door u gekozen e-mailadres en wachtwoord.

U wordt vervolgens gebeld door een Nederlands 020-nummer of door een Amerikaans +1(786)-nummer op het telefoonnummer dat u heeft geregistreerd bij Caresharing. U neemt op en toetst het cijfer in op uw telefoon dat op uw computerscherm te zien is.

NB. Toetst u dit getal a.u.b. pas in op het moment dat u aan de telefoon een stem hoort.

Authenticatie mislukt

Indien het inloggen met de 2-factor authenticatie is mislukt, klikt u op ‘Bel opnieuw’.

U wordt dan nogmaals gebeld. Hier zijn hier géén kosten aan verbonden. Toets het nieuwe getal op uw computerscherm in op uw telefoon.

Wanneer u wederom problemen ervaart bij het inloggen met de 2-factor authenticatie, neemt u dan a.u.b. contact op met onze Customer Care afdeling

Wat is 2-factor authenticatie?

De 2-factor authenticatie is een extra beveiligingslaag om uw account goed te beveiligen. Met de 2-factor authenticatie beschermt u uw account met zowel uw inloggegevens als uw telefoon.

Waarom is dit nodig?

Inloggegevens kunnen op allerlei manieren bemachtigd worden door onbevoegde personen. Eenmaal in het bezit van uw inloggegevens kan iemand de medische gegevens van uw patiënten in uw account bekijken en wijzigen.

Er zijn diverse factoren die invloed hebben op het risico dat iemand in het bezit komt van uw inloggegevens. Voorbeelden van dergelijke factoren zijn:

 • Onvoldoende bescherming van uw computer tegen virussen en ‘computer hackings’.
 • Het gebruik van eenzelfde wachtwoord voor meerdere computerprogramma’s.
 • Onvoldoende beveiligde opslag van uw wachtwoorden.

Door de 2-factor authenticatie krijgt u naast het door u gekozen wachtwoord nog een extra beveiliging, waarmee u ongewenste personen buiten uw account houdt. De Europese wetgeving schrijft voor dat vertrouwelijke patiëntgegevens worden beveiligd met twee beveiligingslagen. Daarnaast zijn voor de informatiebeveiligingsstandaarden ISO27001 en NEN7510 de 2-factor authenticatie vereist.

Hoe werkt het?

U gaat naar de inlogpagina home.caresharing.eu en voert uw e-mailadres en gekozen wachtwoord in. Vervolgens wordt u door een Nederlands 020-nummer of door een Amerikaans +1(786)-nummer gebeld op het telefoonnummer dat u heeft geregistreerd bij Caresharing. U neemt op en toetst het cijfer in op uw telefoon dat op uw computerscherm te zien is.

NB. Toetst u dit getal a.u.b. pas in op het moment dat u aan de telefoon een stem hoort.

Klik hier als u wilt weten hoe u de 2-factor authenticatie activeert.

Klik hier als u wilt weten hoe de 2-factor authenticatie werkt.

Hoe beschermt het mij?

Iemand die uw wachtwoord heeft weten te bemachtigen, moet met de 2-factor authenticatie ook toegang hebben tot uw telefoon om in te kunnen loggen in uw account. Het inbreken in uw account wordt hierdoor bemoeilijkt omdat men hiervoor in het bezit moet zijn van beide.

Wat kan ik doen als ik mijn wachtwoord ben vergeten?

Stap 1. Klik op ‘Wachtwoord vergeten?’ op het inlogscherm. De URL van de inlogpagina is home.caresharing.eu.

Stap 2. Vul uw e-mailadres in en klik op ‘Email mijn wachtwoord’.

Stap 3. Klik op de link in het e-mailbericht.

Stap 4. Voer uw nieuwe wachtwoord twee keer in. Let daarbij op de instructies.

Stap 5. Klik op ‘Bewaar’.

Doorlopen 2-factor authenticatie

Om veiligheidsredenen dient u de 2-factor authenticatie te doorlopen. U wordt gebeld door een Nederlands 020-nummer of door een Amerikaans +1(786)-nummer op het door u geregistreerde telefoonnummer voor de 2-factor authenticatie.

Stap 6. Neem uw telefoon op en voer het nummer dat verschijnt op uw computerscherm in op uw telefoon.

Uw nieuwe wachtwoord is nu ingesteld en u wordt direct ingelogd.

Hoe moet ik inloggen in cBoards?

Wanneer u wilt inloggen in cBoards gaat u naar home.caresharing.eu. U kunt vervolgens op twee verschillende manieren inloggen: met uw e-mailadres, wachtwoord en door u opgegeven telefoonnummer óf met een QR-code en de cBoards app. In deze handleiding kunt u lezen hoe u kunt inloggen op de twee verschillende manieren. 

Optie 1. Inloggen met e-mailadres, wachtwoord en telefoonnummer

Stap 1. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in.

Stap 2. Klik op ‘Inloggen’.

2-factor authenticatie

Om veiligheidsredenen dient u de 2-factor authenticatie te doorlopen.

Stap 3. U wordt gebeld door een Nederlands 020-nummer of door een Amerikaans +1(786)-nummer op het telefoonnummer dat u bij Caresharing heeft geregistreerd. Neem uw telefoon op en voer het getal dat op uw computerscherm verschijnt in op uw telefoon. U bent nu ingelogd in de cBoards applicatie.

NB. Toetst u het getal op uw computerscherm a.u.b. pas in op het moment dat u aan de telefoon een stem hoort.

Authenticatie mislukt

Indien het inloggen met de 2-factor authenticatie is mislukt, klikt u op ‘Bel opnieuw’.

U wordt dan nogmaals gebeld. Hier zijn géén kosten aan verbonden. Toets het nieuwe getal op uw computerscherm in op uw telefoon.

Wanneer u wederom problemen ervaart bij het inloggen met de 2-factor authenticatie, neemt u dan a.u.b. contact op met onze Customer Care afdeling.

Optie 2. Inloggen met QR-code en de cBoards app

NB. Voor deze manier van inloggen heeft u de cBoards app nodig. Heeft u nog geen mobiele app of heeft u nog nooit in de app ingelogd? Kijk in deze handleiding hoe u de app kunt downloaden en voor de eerste keer kunt inloggen. 

Openen van de cBoards mobiele app

Stap 1. Pak uw mobiele apparaat en open de cBoards app

Stap 2. Log in met de door u gekozen 5-cijferige App-code. Of, log in met uw vingerafdruk (dit kan alleen als u dit voorheen al heeft ingesteld in de mobiele app). 

Inloggen op uw desktop of laptop

Stap 3. Ga op uw desktop of laptop naar home.caresharing.eu

Stap 4.  Klik op 'Login met QR-code' 

Stap 5. U komt in het QR-code inlogscherm. Pak uw mobiele apparaat met de cBoards mobiele app waar u zojuist bij stap 2 bent ingelogd. 

Stap 6. Klik in de app op uw navigatiebalk op 'QRLogin'. 

Stap 7. Scan met uw mobiele apparaat de QR-code in het QR-code inlogscherm op uw computerscherm. Om veiligheidsredenen wordt de QR-code elke 40 seconden automatisch ververst. 

NB. Wanneer u de melding ‘De QR-code is niet meer geldig of niet bedoeld voor inloggen op het web’ te zien krijgt op uw mobiele apparaat kan dit twee dingen betekenen.

 • U probeert een QR-code te scannen die niet meer geldig is. Ververs het scherm en probeer het opnieuw
 • U probeert een verkeerde QR-code te scannen. Volg de stappen in deze handleiding om zeker te weten dat u de juiste QR-code scant.

Double-click this headline to edit the text.

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
HemelvaartsdagIn verband met Hemelvaartsdag zijn wij vandaag gesloten. We helpen u morgen graag weer!
magnifiercrossmenu