The text on this page is translated automatically. Show in original language

E-Rehabilitacja

Portal praktyk

Czym jest E-Rehabilitacja?

Rehabilitacja Fryzja współpracuje z różnymi aplikacjami internetowymi. Za pośrednictwem e-rehabilitacji możesz wysyłać bezpieczne wiadomości do swoich terapeutów, a także otrzymywać od swoich terapeutów ćwiczenia i informacje. Może to być na przykład wyjaśnienie części leczenia lub strategii uczenia się.

Otrzymasz zaproszenie od Revalidatie Friesland e-mailem.
Nie otrzymałeś niczego? Może się więc zdarzyć, że wiadomość e-mail trafi do spamu lub czegoś podobnego
Revalidatie Friesland zna nieprawidłowy adres e-mail.
W takim przypadku należy skontaktować się ze swoim lekarzem.

Jakie jest Twoje pytanie?