The text on this page is translated automatically. Show in original language

Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie wyjaśnia, w jaki sposób Helpdesk Digitale Zorg obchodzi się z danymi osobowymi uzyskanymi za pośrednictwem platformy.

Wstęp

Inicjatorami Helpdesk Digital Care są Amaris Zorggroep, RHOGO i Tergooi MC. W czerwcu 2022 roku Digital Care Helpdesk stanie się częścią niezależnej fundacji. Zarówno poprzez kontakt internetowy, jak i telefoniczny Helpdesk Digitale Zorg odpowiada na pytania dotyczące tematów związanych z opieką zdrowotną, nie odpowiadając na pytania związane z opieką zdrowotną. Pytania te służą (anonimizacji) do dzielenia się wiedzą.

Dane osobowe są wykorzystywane w celu zapewnienia dobrych usług. Helpdesk Digitale Zorg przywiązuje dużą wagę do Twojej prywatności. Oznacza to, że dbamy o Twoje dane z należytą starannością. Gromadzimy Twoje dane osobowe, ale przechowujemy tylko te dane osobowe, które są naprawdę niezbędne do świadczenia dobrych usług. Zapewniamy również, że informacje te nie mogą być przeglądane przez osoby trzecie bez Twojej zgody.

Oto krótka i uproszczona wersja naszego oświadczenia o ochronie prywatności. Gromadzimy tylko te informacje, z których faktycznie korzystamy, i dbamy o ich bezpieczeństwo, nigdy dłużej niż to konieczne. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim bez Twojej zgody i możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Poniżej znajduje się rozszerzona wersja naszego oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na ten temat, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem info@helpdeskdigitalezorg.nl.

Zgoda na używanie plików cookies

Używamy plików cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej witryny. Aby uzyskać Twoją ważną zgodę na używanie i przechowywanie plików cookies w przeglądarce, z której korzystasz odwiedzając naszą stronę oraz aby odpowiednio to udokumentować, korzystamy z platformy zarządzania zgodami na pliki cookies: CookieFirst. Technologia ta jest dostarczana przez firmę Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Holandia. Strona internetowa: Cookiefirst strona zgody na pliki cookie określane jako CookieFirst.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerem CookieFirst, co pozwala nam uzyskać od Ciebie ważną zgodę na wykorzystanie niektórych plików cookie. Następnie CookieFirst zapisuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby włączyć tylko te pliki cookie, na które wyraziłeś zgodę i odpowiednio to udokumentować. Przetwarzane dane będą przechowywane do czasu upływu ustalonego z góry okresu przechowywania lub zgłoszenia przez Ciebie żądania ich usunięcia. Niezależnie od powyższego mogą obowiązywać pewne obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania.

CookieFirst służy do uzyskania wymaganej prawnie zgody na używanie plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Umowa o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych z CookieFirst. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, które gwarantuje, że dane osób odwiedzających naszą stronę internetową będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Pliki dziennika serwera

Nasza strona internetowa i CookieFirst automatycznie zbierają i przechowują informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Zbierane są następujące dane:

  Status Twojej zgody lub wycofanie zgody
 • Twój zanonimizowany adres IP
 • Informacje o Twojej przeglądarce
 • Informacje o Twoim urządzeniu
 • Data i godzina Twojej wizyty na naszej stronie internetowej
 • Adres URL strony internetowej, na której zapisałeś lub zaktualizowałeś swoje preferencje dotyczące zgody
 • Przybliżona lokalizacja użytkownika, który zapisał swoje preferencje dotyczące zgody
 • Uniwersalnie unikalny numer identyfikacyjny (UUID) osoby odwiedzającej witrynę, która kliknęła na baner cookie
Niniejsze oświadczenie dotyczące plików cookie zostało opracowane i zaktualizowane przez CookieFirst — Oświadczenie dotyczące plików cookie.
Niniejsza lista plików cookie została przygotowana i aktualizowana przez firmę Baner ciasteczkowy.

Jakie dane są gromadzone?

Jeśli masz pytania dotyczące spraw związanych z opieką i wsparciem, możesz skontaktować się z centrum pomocy Digital Care zarówno telefonicznie, jak i online. Jeśli zadajesz pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego, potrzebujemy Twojego adresu e-mail, aby przekazać Ci żądane informacje lub Cię polecić. Jeśli zadają Państwo pytanie lub skargę telefonicznie, możemy potrzebować Państwa numeru telefonu, aby oddzwonić, ponieważ wymagane informacje nie mogą zostać udzielone natychmiast.

Jeżeli kontaktujesz się z Helpdesk Digitale Zorg, możesz zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych – dobrowolnie:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Data urodzenia.

Strona internetowa Helpdesk Digitale Zorg śledzi ogólne dane odwiedzających, takie jak najczęściej odwiedzane strony. Nie są to dane osobowe, ponieważ nie można ich powiązać z konkretną osobą. Informacje te nie są objęte oświadczeniem o ochronie prywatności.

Podczas odwiedzania strony internetowej Helpdesk Digitale Zorg rejestrowany jest adres IP. W połączeniu z innymi danymi, na przykład danymi wprowadzonymi w kwestionariuszu, adres IP można przypisać do konkretnej osoby. Helpdesk Digitale Zorg traktuje adres IP jako dane osobowe. Oznacza to, że podchodzimy do tego ostrożnie, zgodnie z opisem w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Helpdesk Digitale Zorg obchodzi się z Twoimi danymi z najwyższą starannością. Robimy to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Holenderski organ ochrony danych zapewnia, że dane osobowe są starannie przetwarzane i chronione.

W jakich celach przetwarzamy te dane?

Helpdesk Digital Care przetwarza wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Korzystając z usług takich jak konsultacja w serwisie, kontakt telefoniczny z Helpdeskiem czy np. zadając pytanie poprzez formularz na stronie wyrażasz zgodę na wykorzystanie udostępnionych nam danych osobowych w celu świadczenia usług. Zgoda wynika z faktu, że osoba, której dane dotyczą, sama dostarczyła, uzupełniła i/lub przesłała dane.

Istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Nie będziemy już wówczas przetwarzać danych osobowych. Może to oznaczać, że nie będziemy już mogli świadczyć (niektórych) usług osobie, której dane dotyczą, np. wysyłania wyjaśnień e-mailem, gdyż wymaga to podania adresu e-mail.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą nigdy udostępniane podmiotom trzecim, chyba że:

udzieliłeś na to wyraźnej pisemnej zgody; Lub
postanowienie to jest konieczne na podstawie obowiązków prawnych lub jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie orzeczenia sądu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to ściśle konieczne do celów przetwarzania lub obowiązującego ustawowego okresu przechowywania. Stosowane są następujące okresy przechowywania:

W przypadku pytań i porad wykorzystane dane osobowe zostaną usunięte z systemu po upływie sześciu miesięcy, liczonych od daty udzielenia odpowiedzi lub porady.

Sześć miesięcy od ostatniego kontaktu z Helpdesk Digitale Zorg wszystkie Twoje dane zostaną usunięte z naszego systemu.

Jakie są Twoje prawa do prywatności?

Jako osoba, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo do sprostowania i uzupełnienia
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do sprzeciwu

Możesz poprosić o dostęp do swoich danych osobowych, które posiada Helpdesk Digitale Zorg. Jeśli te informacje są nieprawidłowe, możesz poprosić nas o ich poprawienie. Możesz także zażądać usunięcia swoich danych. Jeżeli zażądasz zmiany swoich danych osobowych, może to mieć konsekwencje dla świadczenia usług, ponieważ dane osobowe mogą być niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. Żądanie dostępu, poprawienia lub usunięcia swoich danych możesz kierować do inspektora ochrony danych na adres e-mail: info@helpdeskdigitalezorg.nl. Żądania dotyczące przeniesienia danych, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu można kierować także do inspektora ochrony danych na adres e-mail: hallo@helpdeskdigitalezorg.nl.

Zweryfikujemy, czy faktycznie mamy do czynienia z właściwą osobą. Ze względu na brak możliwości weryfikacji nie możemy udostępnić informacji.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Helpdesk Digitale Zorg zapewnia ochronę Twoich danych oraz podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przetwarzane przez nas dane osobowe przechowujemy w bezpiecznej bazie danych, która jest chroniona technicznymi kontrolami dostępu. Nie przechowujemy również Twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne. Jeśli istnieją oznaki nadużycia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem info@helpdeskdigitalezorg.nl.

Dane kontaktowe w przypadku skarg i pytań

Jeśli masz jakiekolwiek skargi lub pytania dotyczące prywatności, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod poniższym adresem

Centrum pomocy w zakresie opieki cyfrowej
Do wiadomości: inspektor ochrony danych
Europalaan 100
3526KS Utrecht

Telefon 085 1304575
Wyślij e-mail na adres hello@helpdeskdigitalezorg.nl

Masz również prawo do złożenia skargi do holenderskiego organu ochrony danych w związku ze sposobem, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Polityka prywatności stron trzecich

Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich, które są połączone z Serwisem za pomocą łączy. Helpdesk Digitale Zorg nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób, w jaki te strony trzecie przetwarzają Twoje dane osobowe. Dlatego też Helpdesk Digitale Zorg zaleca, aby zawsze zapoznać się z polityką prywatności dostępną na tych stronach.

 

Poprawki

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może ulec zmianie. Najbardziej aktualną wersję oświadczenia o ochronie prywatności można zawsze znaleźć na stronie internetowej. Helpdesk Digitale Zorg zaleca regularne zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, w każdym przypadku przed przekazaniem danych osobowych Helpdesk Digitale Zorg.

© 2020 Helpdesk Digital Care. Wersja z 6 kwietnia 2023 r

Wszelkie prawa (własności intelektualnej) do (treści) Serwisu należą do Helpdesk Digitale Zorg, o ile prawa te nie należą do osób trzecich, których materiały zostały udostępnione w Serwisie. Użytkownik serwisu może przeglądać i wykorzystywać zawartość serwisu wyłącznie na własny użytek, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie z Helpdesk Digitale Zorg. Użytkownikowi serwisu nie wolno publikować, powielać ani sprzedawać informacji uzyskanych z serwisu w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Helpdesk Digitale Zorg.