Privacyverklaring

Privacyverklaring Helpdesk Digitale Zorg

In deze verklaring wordt uiteengezet hoe Helpdesk Digitale Zorg omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen via het platform.

Inleiding

De initiatiefnemers van Helpdesk Digitale Zorg zijn het Zorg Innovatie Huis, Amaris Zorggroep, Gho-Go en Ter Gooi ziekenhuizen.

Zowel door middel van online contact als telefonisch worden bij Helpdesk Digitale Zorg vragen beantwoord rondom zorgthema’s zonder op zorginhoudelijke vragen in te gaan. Deze vragen worden (geanonimiseerd) gebruikt voor het delen van kennis.

Helpdesk Digitale Zorg gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. We doen dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt en beschermd.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Met vragen over zorg gerelateerde zaken en ondersteuning kunt u zowel telefonisch als online contact opnemen met Helpdesk Digitale Zorg. Indien u uw vraag per e-mail of webformulier stelt, hebben wij uw e-mailadres nodig om u de gevraagde informatie te verstrekken of u door te verwijzen. Indien u uw vraag of klacht telefonisch stelt, kan het voorkomen dat wij uw telefoonnummer nodig hebben om u terug te bellen omdat de gevraagde informatie niet direct verstrekt kan worden.

Indien u contact opneemt met Helpdesk Digitale Zorg zal u gevraagd worden om - op vrijwillige basis - de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

NAW-gegevens;

E-mailadres;

Telefoonnummer;

Geboortedatum;

Geslacht;

De door u verstrekte gegevens worden gebruikt om u goed van dienst te kunnen zijn. Daarnaast kan uw e-mailadres – indien u hier toestemming voor geeft – gebruikt worden voor de beantwoording van uw vragen en het toezenden van informatie en advies.

Vragen en adviezen die meer dan 2 jaar geleden zijn afgerond, worden uit het systeem verwijderd.

Wanneer u langer dan 2 jaar geen contact meer heeft met Helpdesk Digitale Zorg, worden al uw gegevens uit ons systeem verwijderd.

Verwerking van bezoekersgegevens

Op de website van Helpdesk Digitale Zorg worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s en het gebruikte IP-adres. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en inzicht te krijgen in de aard van de gezochte en bekeken informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om meer gerichte informatie op de Website te zetten en om knelpunten in de gezondheidszorg te signaleren en analyseren.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website. Gegevens die via cookies zijn verzameld, worden uitsluitend anoniem gebruikt. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt.

Geen gegevens naar derden

Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, tenzij:

• u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven; of

• deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen.

Inzage en verbetering van uw gegevens

U kunt inzage verzoeken in de persoonlijke informatie die Helpdesk Digitale Zorg over u heeft. Indien de informatie onjuist is kunt u ons verzoeken deze aan te passen. Ook kunt u verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dergelijke verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u richten aan de functionaris gegevensbescherming, per e-mail: info@helpdeskdigitalezorg.nl.

Wij zullen daarbij verifiëren of wij daadwerkelijk met de juiste persoon te maken hebben. Bij gebrek aan verificatiemogelijkheden kunnen wij geen informatie vrijgeven.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De Helpdesk Digitale Zorg draagt zorg voor de bescherming van uw gegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij slaan de persoonsgegevens die wij verwerken op in een veilige database die wordt beschermd door technische toegangscontroles. Ook slaan wij uw persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk. Als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via info@helpdeskdigitalezorg.nl

Privacy beleid van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Website zijn verbonden. Helpdesk Digitale Zorg aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Helpdesk Digitale Zorg adviseert daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op de website. Helpdesk Digitale Zorg adviseert om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan Helpdesk Digitale Zorg verstrekt.

Contactgegevens voor klachten en vragen

Bij klachten of vragen met betrekking tot privacy kan contact worden opgenomen met de functionaris gegevensbescherming via onderstaand adres 

Helpdesk Digitale Zorg

t.a.v. functionaris gegevensbescherming

Tromplaan 41

3742 AB Baarn

T 085 1304575

E info@helpdeskdigitalezorg.nl

Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

© 2020 Helpdesk Digitale Zorg. Versie 16 juni 2020

Alle (intellectuele eigendoms)rechten op (de inhoud van) de Website berusten bij de initiatiefnemers, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de Website. De gebruiker van de Website mag de inhoud van de Website slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met de initiatiefnemers is overeengekomen. Het is de gebruiker van de Website niet toegestaan om informatie verkregen van de Website zonder schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

magnifiercrossmenu