The text on this page is translated automatically. Show in original language
3 Nisan 2023

VGZ'de tartışılıyor

Tartışmada

22 Mart'ta VGZ sağlık hizmetlerinde dijitalleşmeyi tartıştı. Merlijne Sonneveld panel üyelerinden biriydi: "Toplumsal olarak becerilere çok fazla odaklanılıyor, ancak konu sağlığınız olduğunda, iyi durumda değilsiniz, o zaman insanlar gerginleşiyor."

VGZ'de Coöperatie VGZ'nin bir girişimi tartışılıyor. Uzmanlar, politika yapıcılar, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve Coöperatie VGZ üyeleri sağlık hizmetlerindeki darboğazları ve çözümleri tartışacak.

Okumak Burada raporu izleyin veya YouTube'daki tartışmayı izleyin.