The text on this page is translated automatically. Show in original language
26 kwietnia 2023 r

Nagroda królewska dla założycielki Merlijne Sonneveld

Niezapomniany dzień dla Merlijne Sonneveld, założycielki i dyrektorki Helpdesk Digitale Zorg. Dziś otrzymała odznaczenie królewskie i została mianowana członkiem Orderu Orańskiego-Nassau.

Oprócz pracy w Helpdesk Digital Care Merlijne angażuje się w wiele innych celów społecznych, w szczególności w długoterminową opiekę zastępczą. Jej ogromne dążenie do integracji, które wykorzystuje w wielu obszarach, spotkało się z ogromnym uznaniem, z czego jesteśmy bardzo dumni! Wyróżnienie spotkało całkowicie zaskoczonego Merlijne, wśród współpracowników i innych interesariuszy. Burmistrz Koos Janssen z Zeist wręczyła nagrodę i wspomniała o jej szczególnej chęci pomagania innym.

Jako zespół Helpdesk Digitale Zorg jesteśmy oczywiście bardzo dumni z naszego zaangażowanego kolegi, dyrektora i założyciela. I gratuluję wszystkim pozostałym dekoratorom! Już bierzemy na ciebie chusteczkę, Merlijne!