Astma App

Applicatie

Wat is de Astma App?

In de Astma app is het mogelijk om bij te houden wanneer u kortwerkende luchtwegverwijders (SABA) gebruikt.
Ook kunt u in de app bij houden hoe u zich voelt en wat de (mogelijke) oorzaak is van uw klachten>
Door het gebruik van de app krijgt u inzicht in uw gebruik van SABA’s en hoe dit in verband staat met uw klachten en veroorzakers.

Veelgestelde vragen

Waar heeft u een vraag over?