Bingli

Chatbot

Wat is Bingli

  • Bingli is een online interviewprogramma dat artsen ondersteunt.
  • Het gaat om een vragenlijst die wordt ingevuld door de patiënt. Hierin kan hij/zij aangeven welke symptomen er zijn.
  • Na het invullen, krijgt de arts de uitslagen te zien en kan dan zijn afspraak met de patiënt beter voorbereiden.

Veelgestelde vragen

Waar heeft u een vraag over?