Huisartsen van Nederland

Algoritme

Wat is Huisartsen van Nederland?

  • Huisartsen van Nederland is een algoritme dat ondersteuning biedt aan huisartsen en assistentes.
  • Het algoritme is een een online triagemodule op basis van artificial intelligence (AI). En helpt bij het stellen van een diagnose.
  • Patiënten kunnen een formulier invullen dat daarna bekeken wordt door het algoritme en door een arts om te kijken of de diagnose klopt. Vervolgens wordt er digitaal contact gelegd met de patiënt die het formulier heeft ingevuld om te bespreken wat er nu kan/moet gebeuren.
  • Met deze uitgebreide gegevens vooraf kan de assistente beter bepalen welke vervolgstap het beste past bij de zorgvraag van de patiënt.

Veelgestelde vragen

Waar heeft u een vraag over?