The text on this page is translated automatically. Show in original language
10 lipca 2023 r

Film autorstwa Zorga van Nu o Helpdesk Digitale Zorg

Film „Opieka nad teraz”.

Zorg van Nu nakręcił poniższy film o Helpdesk Digital Care, który wyjaśnia, w jaki sposób zapewniamy dostępność cyfrowej opieki na co dzień. Na filmie GP Bas Weebers (RHOGO) wraz z pracownicą działu obsługi Anne Marie van Maarseveen, aby wyjaśnić, jak to działa. A opieka cyfrowa dotyczy oczywiście użytkownika, dlatego cieszymy się, że pan Tensen chciał nam coś powiedzieć o swoich doświadczeniach z nami: „Mimo że dzięki tym rzeczom stał się nieco bardziej niezależny, jest to bezpieczne uczucie że jeśli napotkasz problemy z czymś nowym, możesz zwrócić się do działu pomocy technicznej. I tak jest!

Opieka nad teraz na różne sposoby dzieli się doświadczeniami z inteligentną opieką oraz podnosi świadomość na temat innowacji, aby zwiększać wiedzę na temat inteligentnej opieki i korzystania z niej. Na stronie internetowej udostępniono wiele przykładów inteligentnej opieki, aby uzyskać inspirację, a także znajdują się tam informacje dla pracowników służby zdrowia i menedżerów (innowacji) na temat ich wdrażania. Zorg van Nu to inicjatywa Ministerstwa Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu (VWS).