Boards Health PGO

PGO

Wat is Boards Health PGO?

In een PGO, of Persoonlijke Gezondheids Omgeving, zoals die van Boards Health, kunt u betrouwbare informatie over uw eigen gezondheid bijhouden en actief aan de slag gaan met uw gezondheid.
Met een PGO kunt u uw gezondheidsgegevens verzamelen en op één plek inzien, beheren en veilig delen.
Zo worden veranderingen in uw gezondheid beter zichtbaar en de gevolgen van bepaalde (be)handelingen duidelijker.

Veelgestelde vragen

Waar heeft u een vraag over?