Happi App

Gezondheid

Wat is Happi?

De Happi-app gebruikt digitale ondersteuning om de gezondheid van patiënten te bevorderen door te sturen op wat nog wel mogelijk is. En niet op wat al niet meer kan.
De Happi-app biedt ondersteuning aan Hiv-patiënten, huidpatiënten, patiënten met een bloedziekte en patiënten met een vetleverziekte.
Met de Happi-app is het bijvoorbeeld mogelijk om medicatie te bestellen, uw huidaandoening te monitoren en vragenlijsten in te vullen die uw kwaliteit van leven in kaart brengen. Daarnaast kunt u ook uw leefstijl in kaart brengen door bijvoorbeeld bij te houden hoeveel stappen u op een dag zet of hoeveel calorieën u binnenkrijgt.

Veelgestelde vragen

Waar heeft u een vraag over?