Ivido

PGO

Wat is Ivido?

In een PGO of Persoonlijke Gezondheids Omgeving, zoals die van Ivido, kunt u betrouwbare informatie over uw eigen gezondheid bijhouden en actief aan de slag gaan met uw gezondheid.

Met een PGO of persoonlijke gezondheidsomgeving kunt u uw gezondheidsgegevens verzamelen en op één plek inzien, beheren en veilig delen.

Zo worden veranderingen in uw gezondheid beter zichtbaar en de gevolgen van bepaalde (be)handelingen duidelijker.

Veelgestelde vragen

Waar heeft u een vraag over?