PROMS

Vragenlijsten

Wat is Online PROMS?

PROMS staat voor Patient Reported Outcome Measures. In het Nederlands heet dit patiënt gerapporteerde uitkomstmaten.
PROMS worden onder andere gebruikt door het Anna Ziekenhuis; Tergooi MC; Ziekenhuis Gelderse Vallei; Elkerliek Ziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis.

In het ziekenhuis wordt bij een aantal behandelingen gevraagd om vragenlijsten in te vullen. Zo brengt het ziekenhuis uw gezondheidssituatie in kaart en kunnen zij zien of die verbetert door de behandeling. Deze vragenlijsten heten PROMs.
De gebruikte PROMs vragenlijsten bevatten vragen over bijvoorbeeld het algemeen dagelijks functioneren, pijn, mobiliteit, (psychische) gezondheid en kwaliteit van leven.

PROMS zijn dus vragenlijsten die helpen bij het in kaart brengen van uw gezondheidssituatie.

Veelgestelde vragen

Waar heeft u een vraag over?