Logo zorgdomein

ZorgDomein

Zorgplatform

Wat is ZorgDomein?

  • Zorgdomein is een zorgplatform dat zorgverleners met elkaar en met hun patiënten verbindt
  • Als je een verwijzing hebt ontvangen via zorgdomein dan ontvang je een e-mail met daarin een link of bericht.

Veelgestelde vragen

Waar heeft u een vraag over?