The text on this page is translated automatically. Show in original language
5 czerwca 2023 r

Teraz także partner Health Skills Alliance

Sojusz na rzecz wiedzy o zdrowiu

Helpdesk Digital Care dołączył jako partner Sojusz na rzecz wiedzy o zdrowiu. Jest to sieć składająca się ze 110 partnerów zaangażowanych w dostępną opiekę.

Dla Helpdesk Digital Care partnerstwo jest logicznym krokiem i podkreśla naszą ambicję, aby zapewnić każdemu dostęp do cyfrowej opieki. Partnerzy Sojuszu współpracują w oparciu o wizję, zgodnie z którą wiedza zdrowotna jest ważna jako wyjaśnienie nierówności w opiece zdrowotnej oraz społeczno-ekonomicznych różnic w zdrowiu.

Informacje o sojuszu na rzecz umiejętności korzystania ze zdrowia

Stowarzyszenie Health Literacy Alliance jest przeznaczone dla wszystkich, którzy dążą do stworzenia społeczeństwa, w którym osoby z ograniczoną wiedzą zdrowotną mogą żyć zdrowo i cieszyć się dobrą opieką. Ważnym celem Sojuszu jest stymulowanie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz promowanie współpracy. Więcej informacji na temat świadomości zdrowotnej można znaleźć na ich stronie internetowej. 

Koordynatorem inicjatywy Health Literacy Alliance jest partner Faros, centrum wiedzy na temat dysproporcji zdrowotnych. Pharos dąży do stworzenia społeczeństwa włączającego, które oferuje każdemu równe szanse na optymalny stan zdrowia.