5 juni 2023

Nu ook partner van Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Helpdesk Digitale Zorg heeft zich als partner aangesloten bij Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Dit is een netwerk dat bestaat uit 110 partners die zich inzetten voor toegankelijke zorg.

Voor Helpdesk Digitale Zorg is het partnerschap een logische stap en een onderstreping van onze ambitie om digitale zorg voor iedereen toegankelijk te maken. Partners van de Alliantie werken samen vanuit de visie dat gezondheidsvaardigheden belangrijk zijn als verklaring voor ongelijkheid in de zorg en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen. Een belangrijk doel van de Alliantie is het stimuleren van het uitwisselen van kennis en ervaring en het bevorderen van samenwerking. Lees meer op hun website over gezondheidsvaardigheden. 

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden wordt gecoördineerd door partner Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Pharos streeft naar een inclusieve samenleving die iedereen gelijke kansen biedt op een optimale gezondheid.