24 mei 2024

Welkom patiënten van Zuid- en Midden Kennemerland!

Bestuurders HZK en HDZ.

Sinds 1 april 2024 is het voor onze patiënten mogelijk om gebruik te maken van de ondersteuning van Helpdesk Digitale Zorg bij het gebruik van digitale zorg en eHealth-oplossingen. Helpdesk Digitale Zorg biedt deskundige begeleiding aan patiënten bij het gebruik van deze technologieën, waardoor we de toegang tot digitale zorg en zorg op afstand kunnen verbeteren en huisartsenpraktijken kunnen ontlasten.

Een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van de digitale gezondheidszorg in onze regio!

Femke Jacobs-Wijbenga, onze manager digitalisering en kwaliteit, is enthousiast over deze samenwerking: “Helpdesk Digitale Zorg helpt ons om eHealth oplossingen beter toe te kunnen passen en onze huisartspraktijken te ontlasten.”

Mariëtte Willems, een van onze huisartsen en tevens CMIO, voegt toe: “Digitale zorg en eHealth zijn steeds belangrijker geworden in onze huisartsenzorg. We willen dat iedereen die dat wil hieraan kan meedoen, ook als ze het ingewikkeld vinden. De helpdesk helpt hen hierbij.”

Merlijne Sonneveld, Bestuurder van Helpdesk Digitale Zorg, deelt ons enthousiasme: “Door samen te werken met HZK kunnen we ons bereik vergroten en meer mensen in de regio Kennemerland ondersteunen bij het gebruik van digitale zorgmiddelen.”

Kortom, de samenwerking tussen HZK en Helpdesk Digitale Zorg belooft een positieve impact te hebben op de gezondheid en het welzijn van onze patiënten en de werkdruk in de praktijken.