Logo Pluriform

Wat kan ik doen op Pluriform?

1. Afspraken

Onder ‘Afspraken’ vindt u alle afspraken die u heeft met de zorg of bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp. In het blok worden de eerste vier afspraken (in de toekomst) getoond. Om inzicht te krijgen in al uw afspraken, klikt u op ‘Alle afspraken’.

2. Metingen

Onder ‘Metingen’ kunt u uw eigen metingen toevoegen. Met de knop ‘Nieuwe meting’ kunt u een nieuwe meting invoeren onder de categorieën: bloeddruk en/of hartslag, gewicht, glucose dagcurve, pijnscore, signaleringsfase kleuren en vochtbalans. In het blok worden de eerste drie metingen getoond. Om inzicht te krijgen in al uw metingen, klikt u op ‘Alle metingen’.

3. Behandelplan afdrukken

Onder ‘Afdrukken’ vindt u de afdruk van uw zorgplan, dit kunnen er ook meerdere zijn. Door te klikken op Download opent u het zorgplan. Als het zorgplan nog niet geaccepteerd of geweigerd is door u, kan dit gedaan worden door op ‘Ondertekenen’ (= goedkeuren) of ‘Afkeuren’ te klikken. In beide gevallen wordt er een sms-code naar u gestuurd, die ingevoerd moet worden ter bevestiging van de gemaakte keuze. Indien u gekozen heeft voor ‘Afkeuren’ kunt u hier een reden voor opgeven.

4. Formulieren

Onder ‘Formulieren’ vindt u formulieren die u zelf of samen met uw behandelaar heeft ingevuld. In het blok worden de eerste drie formulieren getoond. Om inzicht te krijgen in al uw formulieren, klikt u op ‘Alle formulieren’.

5. Evaluaties 

Onder ‘Evaluaties’ vindt u de evaluatieverslagen. In het blok worden de eerste drie evaluaties getoond. Om inzicht te krijgen in al uw evaluaties, klikt u op ‘Alle evaluaties’.

Fred Antonides
Hallo, mijn naam is Fred. Mijn collega’s en ik staan elke werkdag van 08:00 - 18:00 voor u klaar.