Spreekuur.nl

Online Zorgplatform

Wat is Spreekuur.nl

Spreekuur.nl is een online zorgplatform. Met Spreekuur heeft u inzicht in uw medische gegevens.
Daarnaast kunt u nog meer met Spreekuur doen.
U kunt zelf uw artsen uitnodigen om mee te kijken in uw dossier. Zo ziet u in één keer wat alle zorgverleners over u bijhouden. Ook is het mogelijk om via Spreekuur.nl een consult te houden met uw huisarts en samen uw dossier kunnen inkijken.

Veelgestelde vragen

Waar heeft u een vraag over?