16 april 2024

Zorginnovatie in actie: Avicenna Health Hack 2024

Merlijne Sonneveld en Diederik Gommers als keynote speakers

Afgelopen weekend hebben collega’s Merlijne en Alexander deelgenomen aan de Avicenna Health Hack 2024! Gedurende deze inspirerende dag werden de deelnemers ondergedompeld in de meest recente ontwikkelingen binnen de zorgsector, waaronder de opkomst van digitale transformatie en de veelbelovende rol van AI.

Merlijne stond samen met Diederik Gommers als een van de keynote speakers op het podium. Terwijl Diederik de actuele ontwikkelingen in de zorg en de veranderende rol van zorgverleners met de opkomst van AI belichtte, richtte Merlijne zich op het cruciale belang van toegankelijkheid in de digitale zorg van burgers en patiënten in het bijzonder.

Diederik Gommers, Afdelingshoofd Intensive Care bij Erasmus Medisch Centrum: “Het is vijf voor twaalf. We moeten het echt anders doen om de toegankelijkheid van zorg in de toekomst te borgen!”

Merlijne Sonneveld, bestuurder bij Helpdesk Digitale Zorg: “Het is van cruciaal belang om digitale zorg toegankelijk en begrijpelijk te maken. Daar zetten we ons volledig voor in.”

Na de inspirerende presentaties gingen de gedreven young professionals direct aan de slag met specifieke casussen om tastbare verbeteringen in de zorg te bewerkstelligen! Onder begeleiding van diverse ervaren coaches werkten ze aan het verbeteren van de begrijpelijkheid van zorgapplicaties. Deze coaches waren afkomstig van vooraanstaande organisaties, zoals Berenschot, Gupta, Senz Strategy Consulting en ROM Utrecht.

Onder begeleiding van de coaches gingen de young professionals aan de slag met de cases.
Onder begeleiding van de coaches gingen de young professionals aan de slag met de cases.

 

Vanuit Helpdesk Digitale Zorg brachten wij twee uitdagende casussen in:

  • Hoe kunnen we waarborgen dat e-health toepassingen van hoge kwaliteit en betrouwbaar zijn?
  • Op welke manieren kan de inzet van AI bijdragen aan de dienstverlening van een online servicedesk in de zorg?

De inzet en creativiteit van de studenten hebben vruchten afgeworpen, resulterend in concrete oplossingen die de zorgsector verder vooruit helpen. Van verbeterde e-health toepassingen tot innovatieve benaderingen van AI in de dienstverlening, hun werk heeft de potentie om de zorgervaring voor zowel professionals als patiënten te verbeteren. Hun succesvolle resultaten zijn een inspiratie voor de hele industrie en laten zien hoe de volgende generatie professionals de toekomst van de gezondheidszorg vormgeeft.

We zijn bijzonder trots op de toewijding van de young professionals en de tastbare resultaten die ze hebben behaald. We kijken nu al uit naar de volgende editie!

Wil je meer weten over de behaalde resultaten of de mogelijkheden van onze ondersteuning voor jouw zorginstelling? Neem dan contact op met Alexander via a.dejong@helpdeskdigitalezorg.nl.