The text on this page is translated automatically. Show in original language
13 kwietnia 2023 r

Inspirująca historia RHOGO

Współpraca pomiędzy RHOGO i Digital Care Helpdesk jest przykładem tego, jak pacjenci odnoszą korzyści z opieki cyfrowej, jeśli otrzymają w tym zakresie wsparcie. Regionalna Organizacja Lekarzy Ogólnych Gooi en Omstreek (RHOGO) to regionalne stowarzyszenie lekarzy pierwszego kontaktu z regionu Gooi i Vecht. Około 150 praktykujących i zarejestrowanych lekarzy pierwszego kontaktu jest stowarzyszonych z RHOGO. Lekarze pierwszego kontaktu RHOGO są również powiązani z centrum pomocy Digital Care Helpdesk, co oznacza, że mają możliwość kierowania swoich pacjentów w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące opieki cyfrowej.

Bas Weebers i Arnoud Borst są ściśle zaangażowani we współpracę z RHOGO. Bas Weebers jest lekarzem pierwszego kontaktu w Bussum i członkiem zarządu spółdzielni lekarzy pierwszego kontaktu HCGO, właściciela RHOGO. Bas jest także prezesem zarządu Fundacji Helpdesk Digital Care. Bas Weebers: „W mojej pracy jako lekarz pierwszego kontaktu dążę do zapewnienia optymalnej i łatwo dostępnej opieki lekarza pierwszego kontaktu. Oznacza to współpracę z pacjentem w gabinecie konsultacyjnym w celu wspólnego znalezienia najlepszego rozwiązania. Pełniąc funkcję dyrektora w Fundacji Helpdesk Digital Care, chcę przyczynić się do udostępnienia opieki cyfrowej. Cyfryzacja odgrywa również ważną rolę w pokoju konsultacyjnym, dlatego musimy współpracować, aby wszyscy mogli z niej skorzystać”.

Arnoud Borst jest menedżerem ds. usług w RHOGO i często zajmuje się sprawami biznesowymi i IT w RHOGO. Ważną częścią tego jest korzystanie z opieki cyfrowej i odciążanie ogólnych praktyk w regionie.

Jakie jest zaangażowanie RHOGO we współpracę i skąd ono się wzięło? Jaka jest Twoja wizja opieki cyfrowej?

Arnoud Borst: „Wspólnie z Tergooi MC i Amaris uruchomiliśmy Helpdesk Digital Care, aby znaleźć regionalne rozwiązanie dla rosnących pytań pacjentów dotyczących korzystania z opieki cyfrowej. Wierzymy, że ta inicjatywa może pomóc w ogólnych praktykach w regionie w perspektywie krótko- i długoterminowej. W RHOGO wspieramy korzystanie z opieki cyfrowej, jeśli może to zmniejszyć obciążenie pracą w ramach ogólnych praktyk w regionie lub się do tego przyczynić”.

Jakie są Twoje doświadczenia z opieką cyfrową i adopcją pacjentów? Jak wykorzystać w tym celu Helpdesk Digital Care i co Ci to daje? Czy możesz zrobić to konkretnie na przykładzie?

Bas Weebers: „Opieka cyfrowa istnieje już od dawna, pacjenci wysyłają e-maile do swoich lekarzy pierwszego kontaktu, korzysta się z Google, a lata temu odbyły się pierwsze konsultacje na Twitterze. Kiedy jednak w 2018 roku weszła w życie ustawa RODO, konieczna stała się profesjonalizacja opieki cyfrowej. Ale przede wszystkim widzę, że ten rozwój cyfrowy prowadzi do znacznej poprawy opieki zdrowotnej, na przykład często mniej kłopotów administracyjnych, szerokie możliwości tworzenia plików i cyfrowego planowania wizyt. Jednak duża grupa pacjentów (ale także kolegów w regionie i lekarzy ogólnych gdzie indziej) niestety nie jest w stanie w wystarczającym stopniu nadążyć za tym rozwojem, nie mówiąc już o jego zrozumieniu lub po prostu nie ma do niego zaufania”.

„Dlatego powstał Digital Care Helpdesk, aby zapewnić wsparcie pacjentom, którzy mają z tym trudności. Może to wynikać z niewystarczającej wiedzy, ale stres i niepewność również z pewnością odgrywają rolę. W mojej praktyce na sali konsultacyjnej aktywnie powoływany jest Helpdesk Digital Care, jeśli istnieje podejrzenie, że pacjent doświadcza lub może doświadczyć barier. Oszczędza to dużo czasu, jeśli pacjent nie musi omawiać z asystentem lekarza, jak działa jego logowanie do środowiska pacjenta. Ogromną różnicę robi, jeśli pacjentowi przy pomocy Helpdesku Digital Care uda się umówić na wizytę cyfrowo w godzinie konsultacji. Następnym razem zrobią to sami!”

Merlijne Sonneveld, założycielka i dyrektor Helpdesk Digital Care

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą RHOGO, która jest związana z naszą organizacją od samego początku. Podobnie jak RHOGO, coraz więcej instytucji opieki zdrowotnej aktywnie oferuje swoim pacjentom opiekę cyfrową.

„To absolutny warunek udanej współpracy z Helpdesk Digitale Zorg: możemy zapewnić wsparcie, jeśli świadczeniodawca odgrywa w tym aktywną rolę”.

Jak wygląda współpraca z Helpdesk Digitale Zorg i jak ją oceniasz?

Arnoud Borst: „Współpraca z Helpdeskiem Digital Care przebiega dobrze. Pomaga pacjentom szybko i przystępnie zadawać pytania dotyczące korzystania z zasobów cyfrowych, z których korzysta lekarz pierwszego kontaktu. Pomaga to pacjentowi i odciąża personel przychodni lekarskiej. W przyszłości spodziewamy się znacznego wzrostu zapotrzebowania na wsparcie ze strony Digital Care Helpdesk.”

Jak widzisz rozwój cyfrowej opieki i jaką rolę widzisz w tym dla Helpdesk Digital Care?

Bas Weebers: „Myślę, że rozwój w dziedzinie opieki cyfrowej jest dopiero w przededniu większych zmian. Platformy pacjentów są wykorzystywane coraz intensywniej, a kontrola również przechodzi na pacjenta”.

„Moim zdaniem jednak rozwój czasami postępuje szybciej, niż jest w stanie nadążyć bardzo duża grupa ludzi, np. osoby starsze. W ten sposób oni również nagle zyskują „kompetencję cyfrową”, w sytuacji, w której wcześniej mogli to robić cyfrowo. Umiejętności cyfrowe odgrywają w tym rolę, ale także podkreślają, na przykład, korzystanie z e-zdrowia lub niepewność co do danych dotyczących zdrowia. Mamy do czynienia ze starzejącym się społeczeństwem w Holandii i łatwo możemy sobie wyobrazić, że wsparcie cyfrowe musi rosnąć wraz z tym i zdobywać trwałe miejsce w cyfrowym świecie opieki zdrowotnej”.

„Helpdesk Digitale Zorg obsługuje już dużą część Holandii w zakresie wsparcia cyfrowego. Uważam, że w przyszłości Helpdesk Digital Care powinien uzyskać zasięg ogólnokrajowy, aby móc oferować to wsparcie wszystkim pacjentom w Holandii. „

Jakie wskazówki lub wnioski masz dla organizacji, które jeszcze nie podjęły tego kroku?

Arnoud Borst: „Wdrożenie Helpdesku Digital Care w ramach istniejących metod pracy w regionie wymaga uwagi. Pacjenci nie będą automatycznie kontaktować się z centrum pomocy Digital Care w przypadku pytań technicznych i cyfrowych. W tej chwili wciąż możemy się wiele dowiedzieć na ten temat. Moja rada jest taka, aby aktywnie myśleć o tym, jak można zaprojektować komunikację z pacjentami na temat możliwości rozwiązania Digital Care Helpdesk.”

René Batenburg – Dyrektor medyczny Regionalnej Organizacji Lekarzy Ogólnych w Gooi i okolicach

Żyjemy w cyfrowym świecie i zauważamy, że nie wszyscy są równie dobrze skomunikowani i przygotowani na tę rzeczywistość. To bardzo miłe dla naszych lekarzy pierwszego kontaktu, że istnieje centrum pomocy Digital Care, które może wspierać naszych pacjentów/obywateli.

„W mojej roli mogę jedynie przyjąć tę inicjatywę. Nasi lekarze pierwszego kontaktu i asystenci medyczni mogą kierować ludzi do tego wsparcia za pośrednictwem centrum pomocy Digital Care, co jest fantastyczne”.