13 april 2023

Inspiratieverhaal RHOGO

De samenwerking tussen de RHOGO en Helpdesk Digitale Zorg is een voorbeeld van hoe patiënten profiteren van digitale zorg als zij hierin ondersteunt worden. De Regionale Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken (RHOGO) is de regionale huisartsenvereniging van de huisartsen in de Gooi- en Vechtstreek. Er zijn zo’n 150 praktiserende en geregistreerde huisartsen aangesloten bij de RHOGO. Ook de huisartsen van de RHOGO zijn aangesloten bij Helpdesk Digitale Zorg, wat betekent dat zij de mogelijkheid hebben hun patiënten door te verwijzen voor vragen over digitale zorg.

Bas Weebers en Arnoud Borst zijn vanuit de RHOGO nauw betrokken bij de samenwerking. Bas Weebers is huisarts in Bussum en bestuurslid bij huisartsen coöperatie HCGO, eigenaar van de RHOGO. Daarnaast is Bas voorzitter van het bestuur van Stichting Helpdesk Digitale Zorg. Bas Weebers: “In mijn werk als huisarts streef ik naar optimale, goed toegankelijke huisartsenzorg. Dat betekent samenwerken in de spreekkamer met de patiënt, om sámen tot de beste oplossing te komen. In mijn bestuurdersrol bij Stichting Helpdesk Digitale Zorg wil ik bijdragen aan het toegankelijk maken van digitale zorg. De digitalisering speelt ook een grote rol in de spreekkamer, dan moeten we er ook samen voor zorgen dat iedereen hiervan kan profiteren”.

Arnoud Borst is Manager Services bij de RHOGO en veel bezig met Bedrijfsmatige en ICT gerelateerde vraagstukken binnen de RHOGO. De inzet van digitale zorg en ontlasten van de huisartsenpraktijken in de regio is hier een belangrijk onderdeel van.

Wat is vanuit de RHOGO de inzet voor de samenwerking, van waaruit is het ontstaan? Wat is jullie visie op digitale zorg?

Arnoud Borst: “Samen met het Tergooi MC en Amaris zijn wij gestart met Helpdesk Digitale Zorg om regionaal een oplossing te vinden voor de toenemende vragen die patiënten hebben over de inzet van digitale zorg. Wij denken dat dit initiatief op de korte en lange termijn huisartsenpraktijken in de regio kan helpen. Vanuit de RHOGO ondersteunen wij de inzet van digitale zorg als dit de werkdruk binnen de huisartsenpraktijken in de regio kan verminderen of hier een bijdrage in kan leveren.”

Wat zijn jouw ervaringen met digitale zorg en de adoptie van patiënten? Hoe zet jij Helpdesk Digitale Zorg hiervoor in en wat levert het jou op? Kun je dit concreet maken met een voorbeeld?

Bas Weebers: ”Digitale zorg is er al heel lang, patiënten mailen met hun huisarts, er wordt gegoogled en jaren geleden was er al het eerste Twitter-consult.  Echter, toen in 2018 de wet AVG van kracht werd was het noodzakelijk om digitale zorg te professionaliseren. Maar ik zie vooral dat deze digitale ontwikkelingen voor sterke verbeteringen in de zorg zorgen, bijvoorbeeld vaak minder administratieve rompslomp, uitgebreide mogelijkheden om dossier te vormen en het digitaal inplannen van afspraken. Een grote groep patiënten echter (maar ook collega’s in de regio en in huisartsenpraktijken elders) is helaas niet voldoende in staat deze ontwikkelingen bij te houden, laat staan te begrijpen of hebben er simpelweg geen vertrouwen in.”

“Daarvoor is de Helpdesk Digitale Zorg ontstaan, om ondersteuning te bieden aan patiënten die hier moeite mee hebben. Dat kan komen door onvoldoende kennis maar ook stress of onzekerheid spelen zeker een rol.  Bij mij in de praktijk wordt Helpdesk Digitale Zorg in de spreekkamer actief benoemd als er een vermoeden bestaat dat de patiënt drempels ervaart of mogelijk gaat ervaren. Het scheelt veel tijd om de patiënt niet met de doktersassistente te hoeven laten overleggen hoe zijn inlog van de patiënten omgeving werkt. Het scheelt enorm als het de patiënt met hulp van Helpdesk Digitale Zorg lukt om digitaal een afspraak te maken op het spreekuur. De volgende keer lukt het ze zelf!”

Merlijne Sonneveld, oprichter en directeur Helpdesk Digitale Zorg

Wij zijn blij met de samenwerking met de RHOGO, sinds het eerste uur betrokken bij onze organisatie. Zoals de RHOGO bieden steeds meer zorginstellingen actief digitale zorg aan bij hun patiënten.

“Dat is een absolute voorwaarde voor een succesvolle samenwerking met Helpdesk Digitale Zorg: wij kunnen ondersteuning bieden op het moment dat de zorgverlener hier een actieve rol in speelt.”

Hoe ziet de samenwerking eruit met Helpdesk Digitale Zorg en hoe ervaar je deze?

Arnoud Borst: “De samenwerking met de Helpdesk Digitale Zorg verloopt prima. Het helpt de patiënten snel en toegankelijk vragen te stellen over het gebruik van digitale middelen die worden ingezet vanuit de huisartsenpraktijk. Dit helpt de patiënt en ontlast de medewerkers op de huisartsenpraktijk. In de toekomst verwachten we een flinke groei in de behoefte aan ondersteuning vanuit de Helpdesk Digitale Zorg.”

Hoe zie jij de ontwikkelingen van digitale zorg voor je en welke rol zie je voor Helpdesk Digitale Zorg hierin?

Bas Weebers: “Ik denk dat de ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg nog maar aan de vooravond staan van grotere ontwikkelingen. Patiëntenplatforms worden steeds intensiever gebruikt waarbij de regie ook verschuift naar de patiënt.”

“Echter de ontwikkelingen gaan in mijn ogen soms sneller dan een hele grote groep mensen, denk bijvoorbeeld aan ouderen, kunnen bijhouden. Zo worden ook zij ineens ‘digibeet’, daar waar ze eerst wel digitaal mee konden komen. Daarbij spelen digitale vaardigheden een rol, maar ook bijvoorbeeld stress, rondom het gebruik van e-health of onzekerheden rondom gezondheidsgegevens. Daarbij hebben we met vergrijzing in Nederland te maken en we kunnen eenvoudig bedenken dat digitale ondersteuning daarin mee moet groeien en een vaste plek moet verkrijgen in de digitale zorgwereld.”

“Helpdesk Digitale Zorg bedient nu reeds een groot deel van Nederland met digitale ondersteuning. In de toekomst denk ik dat Helpdesk Digitale Zorg landelijke dekking moet verkrijgen om alle patiënten in Nederland deze ondersteuning te bieden. “

Voor organisaties die nog niet de stap gezet hebben, welke tips of geleerde lessen heb je voor hen?

Arnoud Borst: “Het implementeren van de Helpdesk Digitale Zorg binnen de bestaande werkwijze in de regio vraagt aandacht. Patiënten gaan niet vanzelf contact opnemen met Helpdesk Digitale Zorg bij technische en digitale vragen. Op het moment kunnen wij hier ook nog veel in leren. Mijn tip zou zijn om proactief na te denken hoe de communicatie richting patiënten over de mogelijkheden van de Helpdesk Digitale Zorg vormgegeven kan worden.”

René Batenburg – Medisch directeur Regionale Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken

We leven in een digitale wereld en merken dat niet iedereen even goed is aangesloten of voorbereid op deze werkelijkheid. Het is voor onze huisartsen heel fijn dat er een Helpdesk Digitale Zorg is die onze patiënten/burgers kan ondersteunen.

“Ik kan vanuit mijn rol dit initiatief alleen maar omarmen. Onze huisartsen en doktersassistentes kunnen de mensen verwijzen naar deze ondersteuning via Helpdesk Digitale Zorg, fantastisch.”