Logo Karify

Hoe kan ik videobellen via Karify op mijn mobiel of tablet?

Het is mogelijk om via de Karify app te videobellen met uw zorgverlener. Het voordeel hiervan is dat uw mobiel of tablet al beschikt over een microfoon en een camera en deze niet aangesloten moeten worden.
Wel is het belangrijk dat uw mobiel of tablet beschikt over tenminste Android 10 of iOS 10.

Stappen in het kort

  • De eerste keer dat u wordt gebeld moet u toestemming geven voor het gebruik van uw camera en microfoon
  • Door op het groene telefoontje te drukken accepteert u het gesprek
  • Door op het rode telefoontje te drukken weigert u het gesprek
  • Als u het gesprek heeft geaccepteert kunt u het gesprek beëindigen door op het rode telefoontje te drukken

1. Toestemming geven

De eerste keer dat u wordt gebeld via de app, zal de app aan u vragen om toestemming voor het gebruik van de camera en de microfoon. Klik dan op toestaan.

 

Heeft u per ongeluk op weigeren geklikt of u krijgt geen beeld te zien als u deelneemt aan het gesprek, dan kunt u in de instellingen van uw telefoon alsnog toestemming verlenen:

iOS: Maak je gebruik van een Apple apparaat? Ga dan naar Instellingen -> Privacy. Klik hier op Camera en geef voor de Karify app toestemming de camera te gebruiken. Ga terug naar het vorige scherm en klik op Microfoon om ook hier toestemming te verlenen.

Android: Ga naar Instellingen -> Apps. Zoek de Karify app op, en klik op Toestemmingen. Geef hier toestemming voor het gebruik van de Camera en de Microfoon.

2. Een videogesprek opnemen

Uw contactpersoon kan een videogesprek starten. U kunt deze niet zelf starten.

Zodra uw contactpersoon het videogesprek heeft gestart, dan ontvangt u hiervan een push-notificatie op je telefoon en daarnaast een e-mail in uw mailbox.

 

Beantwoorden
U beantwoordt een videogesprek door op het groene telefoon-icoon te tappen. U ziet daarna direct uzelf en uw contactpersoon in beeld.

Afwijzen
U wijst een videogesprek af door op het rode telefoon-icoon te tappen. Het gesprek wordt dan afgesloten en uw contactpersoon wordt hiervan op de hoogte gesteld.
Om daarna alsnog een videogesprek te voeren, dient uw contactpersoon een nieuw gesprek te starten.

Negeren 
U kunt een videogesprek negeren door de telefoon te vergrendelen of naar het startscherm te gaan.
Het videogesprek wordt niet automatisch afgesloten: als u de Karify app daarna opent, dan kunt u het gesprek alsnog beantwoorden.

Op een iPhone dient u eerst nog de app te ontgrendelen met de pincode of vingerafdruk.

3. Het beëindigen van het gesprek

Nadat u het gesprek hebt beantwoord, kunt u het videogesprek beëindigen door te tappen op het rode telefoon-icoon.

Fred Antonides
Hallo, mijn naam is Fred. Mijn collega’s en ik staan elke werkdag van 08:00 - 18:00 voor u klaar.